loader image
Select Page
Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா

බෞද්ධ ආගමික ස්ථාන ලේඛනය – [page_title]

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ පිහිටා ඇති දිස්ත්‍රික්කයකි. දිස්ත්‍රික්කයේ සම්පූර්ණ භූමි වර්ගප්‍රමාණය වර්ග කිමී 1,386.6 ක් වන අතර සම්පූර්ණ ජනගහණය ( 2012දි ) 2,294,641 ක් විය. දිස්ත්‍රික්ක අග නගරය ගම්පහ වන අතර දිස්ත්‍රික්කයේ විශාලතම නගරය මීගමුව වේ.

1978 වර්ෂයේදී කොළඹින් වෙන් වී ස්වාධීන දිස්ත්‍රික්කයක් බවට පත්වූ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුල ග්‍රාමසේවා වසම් 1177ක් සහිත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 13ක් සහ මහ නගර සභා 2ක්, නගර සභා 5ක් හා ප්‍රදේශීය සභා 12ක් පවතියි.[1]

ගම්පහ යනු ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ අගනගරය වන අතර එය කොළඹ අවට පිහිටි ප්‍රධාන නගරයන්ගෙන් එකකි. එහි සම්පූර්ණ භුමි ප්‍රමාණය වර්ගකිලෝමිටර 38ක් වන අතර සම්පූර්ණ නාගරික ජනගහණය ( 2011දි ) 9,900 ක් විය.

ගම්පහ නගරය කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට කිලෝමීටර 4 ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇති අතර එය මිරිස්වත්තේදී සහ යක්කලදී කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධ වේ. කොළඹ පොල්ගහවෙල දුම්රිය මාර්ගය ඔස්සේද ගම්පහට ලගා විය හැක. ගම්පහ යනු නාගරීකරණය වූ නගරයකි.

[page_title]
බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන ප්‍රමාණය – 858 (දළ වශයෙන්)
විහාරස්ථානයේ නමලිපිනයදුරකතන අංකය
ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාමය,මාතම්මන,මිනුවන්ගොඩ.112298359
2550 ශ්‍රි සම්බුද්ධ ජයන්ති විහාරය,අංක 430,මාහේන,උඩුපිල.114581065
අග්‍රබෝධි මූලමහා විහාරය,අංක 23,දුම්රියපොල,කැළණිය.112917930
අත්තනගල්ල රජමහා විහාරය,පහල පන්සල,අත්තනගල්ල, නිට්ටඹුව.0332280192 / 0775405747
අබේසේකරාරාමය,නුවර පාර,යක්කල.332223658
අබේසේකරාරාමය,සපුගස් කන්ද,මාකොළ.0112400077 / 0723437125
අභයරාජ විහාරය,දැවමොට්ටාව,ආඩිඅම්බලම.112254476
අභයරාජ ශ්‍රි සුගතාරාම විහාරය,ගොඩිගමුව,බඩල්ගම.312269385
අභයසේකරාරාමය,පන්සල පාර, මීගමුව.312222101
අභිනවාරාම ශ්‍රි මහා විහාරය,කදුබොඩ බටහිර,දෙල්ගොඩ.0112487618 / 0718411255
අභිනවාරාමය,බටලන්ද ,මාකොළ දකැණ ,මාකොළ.0112964614 / 0718007585
අමත ගවේසී ධර්මාශ්‍රමය,ඉළුක්පත,දංඕවිට.352267447
අමරවංශ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයදුම්රියපල පාර, කදාන716337858
අමරසේකරාරාමය,තොරණහංදිය,777394766
අමාවිල් ආරණ්‍යය,පිට නාවාන,මීරිගම.333340103
අම්බරුක්ඛාරාමය,මුගුරුගම්පල,මීරිගම.332274092/718500083
අරණ විවේක සේනාසනය,78 1,මීගහවත්ත,ආරාමය පාර,සියඹලාපේ.
අරියකන්තාරාමය,අරුප්පස්ස,වල්ගම්මුල්ල.775848314
අශෝකාරාමයඉද්දගොඩැල්ල,ආඬිඅම්බලම.112251075
අශෝකාරාමය,මාවිහේන,මීරිගම.719454682
අශෝකාරාමය,දඔුවත්ත,මාබෝදල.112281657
අශෝකාරාමය,බලගලපාර,හැදල,වත්තල.112933458
අශෝකාරාමය,අංක 440, පොල්පිතිමූකලාන,කදාන.113079275
අශෝකාරාමය,උදම්මිට,ජා ඇල.112235463
ආනන්ද බෝධි ධර්මායතනය,මාකිලංගමුව, ගණේමුල්ල.
ආනන්ද බෝධි විහාරය,තාලියවක,අළුගොල්ල,බඩල්ගම.
ආනන්ද බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයඉඳිගොල්ල,ගම්පහ.332222508
ධර්මායතනය,
ආනන්ද විවේකාශ්‍රමයකේ.සී. ද සිල්වා පුරය,තිඹිරිගස්කටුව.775095959
ආනන්ද විහාරයබාඳුරාගොඩ332276862
ආරණ්‍ය සේනාසනය,බෝතලේ,ඉහළගම.770178202
ආර්ය නිකේතනය,පරකන්දෙනිය, ඉඹුල්ගොඩ.112971058
ආලෝකාරාම පුරාණ විහාරය,නො 70,බෝරුක්ගමුව,පල්ලේවෙල.332288582/718194142
ඇඳගල ආරණ්‍ය සේනාසනය,දියාල කන්ද,පොහොන්නරුව,මීරිගම.718675251
ඉන්ද්‍රවංශාරාමය,මාකලන්දන,දෙවලපොල.332232275
ඉසිගිලි කන්ද යෝගාශ්‍රමය,නො 169,උඩුපිළ,දෙල්ගොඩ.114985060
ඉසිපතන භාවනා අසපුව(මහමෙව්නා),මා ඉඹුල,නිට්ටඹුව.718303220
ඉසිපතන ශ්‍රි සම්බෝධි විහාරය,නො 464,මහරනුගේගොඩ,කඩවත.112975808
ඉසිපතනාරාමය,බරවාවිල,දිවුලපිටිය.312247873
ඉසිවර උයන සසුන්කෙත සේනාංකයමඩබාවිට,දංඔවිට.779236870
ඉසිසර තපෝවනය,ගල්බොඩ,වතුරුගම.774440720
උඩවෙල ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම පුරාණ විහාරය,උඩවෙල,කල්එළිය.718368027
උතුරු ගිරි ලෙන් විහාරය,උඩමාපිටිගම,ඉත්තෑගල,දොම්පෙ.
උතුවම්බෝගහවත්ත ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමය,උතුවම්බෝගහවත්ත,වේයන්ගොඩ.723929796
උත්තමාරාම පුරාණ විහාරය‍,උදම්මිට,ජා ඇල.112232291
උත්තරාරාම පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානය,උඩුගම්පල.332226170
උපේක්ෂාරාමය,ගෝනහේන නැගෙනහිර,වෑබඩ.115649505
ඌරුවල වළගම්බා රජමහා විහාරය,ඌරුවල,බුත්පිටිය.332279214
ඌරුවල සභාවේ පන්සල,නැඳුන්ගමුව,ගම්පහ.332255110
එඩ්වින් සිල්වා අනුස්මරණ භාවනා මධ්‍යස්ථානයබ කටාන,කටාන.312241941
ඒකායනමග්ග ගෝතම තපෝවනය,හේනේගම,පැපිලියවල.0776032521 / 0715918424
ඓතිහාසික පිළීකුත්තුව රජමහා විහාරය,පිළිකුත්තුව,බුත්පිටිය.
ඓතිහාසික මාලිගාතැන්න රජමහා විහාරය,බුත්පිටිය,ගම්පහ.332277667
කදාන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයදුම්රියපල පාර, කදාන112236436
කන්දේ විහාරය,කහඹිලිහේන,උඩුතුත්තිරිපිටිය.
කන්දේ පුරාණ විහාරය,හේනේගම.332258755/777761965
කපුගොඩ පුරාණ විහාරය,ගිරිදර,පූගොඩ.714406068
කලු ගල්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය,ඉහළගම,කිතුල්වල,මීරිගම.335684222
කිරිටාරාම පුරාණ විහාරස්ථානය,මොට්ටුන්න,වේයංගොඩ.332287479
කිරිමැටිඋල්ල ඛෙත්තාරාම පුරාණ විහාරය,කිරිමැටිඋල්ල,මීරිගම.332273759
කුප්පිටිවලාන බදගස්පේ ශෛලතලාරාමය,ගස්පේ,බාදුරාගොඩ.
කුරුවමුල්ල පුරාණ විහාරය,කුරුවමුල්ල,වතුරුගම.718350794
කුලසිංහ ධර්මාශ්‍රමය,ගොඩිගමුව,බඩල්ගම.312269290
කුසුම් සදහම් සෙවණ විහාරය,කෙසෙල්කන්ද,කිරිකිත්ත,332259586
කෙෂ්ත්‍රාරාම පුරාණ විහාරය,මාබෝදල,වේයන්ගොඩ.112280877
කේතුමතී විහාරය,වැවගෙදර,දිවුලපිටිය.774258057
කොස්සින්න යටවත්ත රජමහා විහාරය,කොස්සින්න,ගනේමුල්ල.332260403
කොහොඹගල ආරණ්‍ය භාවනා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,හරංකහව,දංඔවිට.333339356/711398827
ක්ෂේත්‍රාරාම පුරාණ විහාරය,හපුවලාන,මරදගහමුල.312247154
ඛෙත්තාරාම පුරාණ විහාරය,අස්ගිරි වල්පොල,උඩුගම්පොල.332224424
ගංගාතිලක පුරාණ විහාරය,ලාදුරු රෝහල,හේකිත්ත,රාගම.718603119
ගංගාරාම පුරාණ විහාරය,කෝවින්න,ආඬිඅම්බලම.112254591
ගංගාරාම මහා විහාරයඅම්බලම්මුල්ල,සිදුව.112254233
ගංගාරාම මහා විහාරය,මීගමු පාර, කැලණිය.112930342
ගණීමුල්ල රජමහා විහාරය,ගණිහිමුල්ල,මුද්දරගම.332290520
ගණේකන්ද පුරාණ විහාරය,ඉහළයාගොඩ, ඉමුල්ගොඩ.332260283
ගණේගොඩාරාම පුරාණ විහාරය,වටිනපහ,මිනුවන්ගොඩ.112299103
ගනේකන්ද පුරාණ රජමහා විහාරය,අලුතෑපොල,වෑගොව්ව.112295196
ගනේවත්ත පුරාණ විහාරය,බියගම.0112488533 0775084030
ගල්ඒදණ්ඩ රජමහා විහාරයපහළකරගහමුණ,කඩවත.112926021
ගාමීණී අශෝකාරාමය,නාරම්මිණිය පාර, කැළණිය.112914043
ගුණසිරි සගබෝ විහාරය,බාදුරාගොඩ පාර,වේයන්ගොඩ.718111894
ගෞතම ශ්‍රී ධර්ම නිකේතනය,ඕචර්ඩ්වත්ත,නිට්ටඹුව.332295881/776050225
ගොඩ ෙගදර රජමහා විහාරය,ගොඩගෙදර රජ මහා විහාරය,බැලුලුම්මර, මුදුන්ගොඩ.332257055
ඝණානන්ද පොත්ගුල් විහාරය,බටපොත,මාදෙල්ගමුව,ගම්පහ.714110078
චංකමනාරාම තපෝවනය,මීගහවත්ත ජයන්ති පාර,දොම්පෙ.718274379
චන්ද්‍රාරාමය,ගල්උඩුපිට,රාගම.112937822
චිත්ත සමාධි ගුරුගේ අසපුව,උඩුපිල,දෙල්ගොඩ.332257661/776274282
චිත්ත සමාධි භාවනා මධ්‍යස්ථානය,මඩමපාර,හැදල,වත්තල.112949657
චිත්තාභ්‍යාස සංවර්ධන හා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය,අංක 110, හිඹුටුවැල්ගොඩ, කැළණිය.0112905659 / 0714485496
චේතියාරාම පුරාණ මහා විහාරය,වල්පල,ආඬිඅම්බලම.312240093
චෛත්‍යාරාමය,ගලගමුව,වේයන්ගොඩ.332292648
ජපන් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,දෙමංහන්දිය.312231753
ජයතිලකාරාමය,දුටුගැමුණු මාවත, පෑලියගොඩ, කැලණිය.112931490
ජයවර්ධනාරාමය,උතුරු බටගම,ජා ඇල.112238024
ජයසුදර්ශනාරාමයසමෘද්ධිගම,අක්කර පනහ,මීගමුව.
ජයසුමනාරාමය,පොත්තෙවෙල,බදුරාගොඩ.332273614
ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,සියඹලාගහ පාර,යටියන,මිනුවන්ගොඩ.112254520
ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,පහළ කරගහමුණ,රාගම පාර,කඩවත.715866870
ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,ගල්වල හන්දිය,රාගම.718227987
ජිනපූජාරාමයතෙල්කැකුණ වානළුවාව718506456
ජිනරාජ විහාරය,දංවිලාන,වේයන්ගොඩ.332246771/777961138
ජිනේන්ද්‍රාරාමය,වැල්හේන,මිනුවන්ගොඩ.112298100
ජිනේන්ද්‍රාරාමය,ඕපාත,කොටුගොඩ.112294670
ජෙයරාජ් ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ දම්සක් විහාරය,නො 109 150, රන්බිම,අරමංගොඩ,හේනෙගම.332285807
ජෝතිකාරාමය,දිවුලපිටිය.312246685
ඤාණ ගවේසී භාවනා මධ්‍යස්ථානය,නො,172 1 A, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් හන්දිය,ගෝනහේන,කඩවත.729007359
ඤාණරතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය,පෙලෙන්ගස්හේන,දොම්පෙ.112409009
ඤාණාරාම ධර්මායතනය,මීතිරිගල.333961500
තපෝදාරාමය,උඩුගොඩ,රුග්ගහවිල.721611526/779049005
තපෝවනාරාම පුරාණ විහාරය,මත්තුමගල,රාගම.112955159
තරණකන්ද ආරණය සේනාසනය,තරණ කන්ද,පරගොඩ,දිවුල්දෙණිය.714120677
තලගම රජමහා විහාරය,තලගම,අඹේපුස්ස.333834363
තායි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,191 ,මාබිම,හෙයියන්තුඩුව.112488197
තුම්මෝදර පුරාණ විහාරය,කෙහෙල් ඇල්ල,හුණුමුල්ල.714412168
ත්‍රිපිටකෝදය මහා පිරිවෙණ,(බෝධිමාලකාරාමය),නාපාගොඩ,නිට්ටඹුව.332287403/716188476
ථේරපුත්ත විහාරය,වේවැල්ලාගාර, බොල්ලත,ගණේමුල්ල.113123892
දක්ඛිණ පබ්බතාරාමය,ඇට්ටිකෙහෙල්ගල්ල,වැලිවේරිය.332255738
දක්ඛිනගිරි විහාරය,තිත්තපත්තර.112406036
දම් අරිය සෙනසුන,කැබැල්ලවිට,අඹේපුස්ස.355630730/714970229
දම්තිලින විහාරය,ගහටියාව,ගණේමුල්ල718249900
දඹුටුව පුරාණ විහාරය,දඹුටුව,එල්ලක්කල.332286350
දහම් නද ධර්මායතනය,විජය මාවත,ඉහළ බියන්විල,මංකඩ පාර,කඩවත.715125104
දහම් මැදුර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,උඩුපිල,දෙල්ගොඩ.112401662/775524885
දහම් මැදුර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,බෝපැත්ත,ඌරාපොල.770551530
දීපදුත්තමාරාමය මහා විහාරය,පට්ටියගම,පූගොඩ.718397106
දීපදුත්තාරාමය,නිවන්දම,ජාඇල.112235948
දුටුගැමුණු විහාරය,කඩොල්කැෙලේ, මීගමුව.312214524
දේවගල විහාරය,පිටියේ ගෙදර,කුලීගෙදර,නාවාන.
ධම්මදස්සි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,440 1B,කළ්‍යාණි මාවත,කොට්ටුන්න,බියගම.0112488124 / 0772340810
ධම්මයුක්තිකාරාමය,විගොඩ,බෙම්මුල්ල.332289167
ධම්මයුක්තිකාරාමය,කටුවැල්ලේගම.112297943
ධම්මරතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,නයිවල,වේයන්ගොඩ.332287347
ධම්මාරාම යෝගාශ්‍රමය,උග්ගල්බඩ,ගම්පහ.714977799
ධම්මින්දාරාමය,අම්බලම්වත්ත,පල්ලෙවෙල.332243035
ධර්ම ගවේෂණ විවේකාශ්‍රමය,කටුවාකැලේ,අඹේපුස්ස.
ධර්ම ශ්‍රී වර්ධනාරාමය,ගණේමුල්ල.
ධර්ම ශ්‍රීවිපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,පොල්පිතිමූකලාන,කදාන.112236591
ධර්මරක්ෂිතාරාමයදෙමංහන්දිය.312241784
ධර්මරතනාරාමය,වැඩකඳවුර පාර,මීගමුව.312619688
ධර්මරාජ විහාරය,දික්ලන්ද,මැල්ලවගෙදර.
ධර්මායතනය,19 A මැද්දෙගොඩ,ගණේමුල්ල.332262436
ධර්මෝදයාරාමය,දෙමටගොල්ල,හොරම්පැල්ල.112297309/724358401
ධාතුකන්ද රජමහා විහාරය,කලල්පිටිය,පස්යාල.
නන්දාගිරි පුරාන විහාරය,නාතුඩුව,කැලණිය.112948088
නවලෝක විහාරය,නවලෝකාගම,රාගම.112561653
නාග තපෝවනය,මාරපොල,වේයන්ගොඩ.332296685
නාගරුක්ඛාරාම පුරාණ විහාරස්ථානය,හන්දුරුමුල්ල,මීරිගම.332271796
නාලිකේරාරාමය,මීවිටිගම්මන,උෟරාපොල.332282463/702584551
නාවිමන ආරණ්‍ය සේනාසනය,බලතව,අඹේපුස්ස.353350651
නාහිමි ශ්‍රී සාසන සිරිතිස්ස විහාරය,සන්රේ ගාඩ්න්ස්,දිසාගෙවත්ත,කටාන.315680657
නිග්‍රෝධාරාම පුරාණ මහා විහාරය,කල් පල්ලෙවෙල,කල්එළිය,මීරිගම.332271343
නිග්‍රෝධාරාමය,වීදියවත්ත,උඩුගම්පල332230418
නිග්‍රෝධාරාමය,නිග්‍රෝධාරාම මාවත, නුවර පාර, පෑලියගොඩ, කැලණිය.112912510
නිග්‍රෝධාරාමය,හොරකදවිල,බඩල්ගම.772756051
නිසල තපෝවන භාවනා මධ්‍යස්ථානය,නුගදෙනිය,ලෝලුවාගොඩ,මීරිගම.
නිසලවිල සදහම් විහාරය,අංක 57,කිඹුල්ගොඩ,යක්කල.332226665/718119302
නිස්සරණ වන සෙනසුන,මීතිරිගල.0333339193 / 0770022001
නුගහේන පුරාණ විහාරය,ඔරුතොට,ගම්පහ.332228398
පටිපදා ජාත්‍යන්තර බෞදධ මධ්‍යස්ථානය,142 2,කඩවල,කටාන.312243654
පද්මාවතී පිරිවෙන් රාජමහා විහාරය,කෑරගල,හේනේගම (බ.පග),පැපිලියවල.0332256100 / 0714467609
පනසවනාරාම පුරාණ විහාරය,කොස්පිල්ලෑව,උඩුගම්පල.332226390
පරමබෝධි විහාරය,කිඹුලපිටිය.312237134
පරමාර්ථ ධර්මාකර පිරිවෙන් විහාරය,පෙතියාගොඩ, කැලණිය.0112911464 / 0714811463
පලුගහවෙල ශ්‍රි වාලුකාරාමය,පලුගහවෙල,කටුවැල්ලේගම.112298823
පහන් මාලිගා කන්ද විහාරය,හලුගම,මීරිගම.352267449
පාරමි ධර්මාශ්‍රමය,වේරගොඩ,දංඔවිට.352267447
පිලපිටිය පුරාණ විහාරය,පිලපිටිය, කැළණිය.112914428
පුණ්‍යබෝධි අශෝකාරාමය භාවනා මධ්‍යස්ථානය,මන්දසාවත්ත, පෑලියගොඩ, කැළණිය.
පුරාණ ගල්ලෙන් රජමහා විහාරය,කහදව,මීරිගම.785519670
පුරාණ ගල්ලෙන් රජමහා විහාරය,වෑබොඩ,මහර.773792174
පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරය,මා ඉඹුල,නිට්ටඹුව.0332282694 / 0756665371
පුරාණ පොත්ගුල් රජමහා විහාරය,අටුපොත්දෙණිය,ලොලුවාගොඩ.332274758
පුරාණ බෝධිමලු විහාරය,ගනේවත්ත,දිවුලපිටිය.312246320
පුරාණ මහා බෝධි විහාරය,දුනාගහ,දිවුලපිටිය.312246722
පුරාණ රජමහා විහාරයමඩබාවිට,දංඕවිට714962765
පුරාණ රජමහා විහාරය,එරබද්ද,කොටදෙනියාව.332272669
පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානය,අස්ගිරිය,ගම්පහ.332258263
පුරාණ රාජගිරි විහාරය,ගුරුවල,දොම්පෙ.
පුරාණ විහාරය,මීරිගම,මීරිගම.332273987
පුරාණ විහාරය,හැදල,වත්තල.112930376
පුරාණ විහාරය,නො 231,හෙයියන්තුඩුව.0112400796 / 0771786496
පුරාණ විහාරය,මගලෙගොඩ,වේයන්ගොඩ.332287453
පුරාණ ශ්‍රි මහා විහාරය,ඉන්දොලමුල්ල,දොම්පෙ.112535066
පුර්වාරාමය,ඉහලගම,ගම්පහ332222366
පුලිනතලාරාමය,මාගම්මන,රාගම.112930621
පුෂ්පාරාමය,මාදෙල්ගමුව,ගම්පහ.332226850
පූර්වාරාමය,දඩුගම,ජා ඇල.112242059
පොත්ගුල් ලෙන් රජමහා විහාරය,අලවල,වේයන්ගොඩ.332283932/776512072
පේමාරාමයකෙරගපොකුණ,වත්තල.112932842
පොත්ගුල් මහා විහාරය,හීනටියන,මිණුවන්ගොඩ112296443
ප්‍රඥාදීප නිකේතනය194 1, ළමා මාවත, එල්ලක්කල
බරණැස්කන්ද පුරාණ විහාරස්ථානය,පිලපිටිය, කැළණිය.011291104 / 0112910550
බවුන්සෙත් මානසික සුව සෙවන,අංක 118 4,අලිකෑහේන පාර,හැලුම්මහර,දෙකටන.0113148668 / 0718104057
බුදුගල්ගොඩැල්ල පුරාණ විහාරය,උග්ගල්බඩ,ගම්පහ.333830318
බුදුමග විහාරස්ථානයමාබොදල, වේයන්ගොඩ
බෝධිමංගලාරාමය,පත්තලෙගදර,වේයන්ගාඩ.0332287531 / 0774444923
බෝධිමලු විහාරය,කත්තොට,නිට්ටඹුව.335679410
බෝධිරුක්ඛාරාමය,කඹුරාගල්ල,රුග්ගහවිල.0333836727 / 0778446985
බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන මහා විහාරය,රන්පොකුණගම,නිට්ටඹුව.
බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,කදඔලුවාව,බෙම්මුල්ල.
බෝධිග්‍රාම භාවනා මධ්‍යස්ථානය,අලුත්ගම බෝගමුව, කගෙඩිහේන,යක්කල.332288210
බෝධිදෘමාරාමය,බියගම.0112489506 / 0714970488
බෝධිමලු විහාරය,82 33,ඉදිමින්න,ජා ඇල.112247472
බෝධිමළු විහාරය,දියගම්පල,කොටදෙනියාව.332272669
බෝධිමළු විහාරය,බෝලකන්ද,පස්යාල.789830050
බෝධිරතනාරාමයකටුනායක112253580
බෝධිරාජාරාම මහා විහාරය,අඟුරුකාරමුල්ල,මීගමුව.312222740
බෝධිරුක්ඛාරාමය,සපරමාදු මාවත, ගල්බොරැල්ල, කැලණිය.0112913448 / 0718731707
බෝරජ වෙහෙර,බෝධිරාජ මාවත,ජා ඇල.112231819
බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,ගල්බොරැල්ල, කැලණිය.112910130
බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,ජාතික නිවාස ක්‍රමය, කිරිබත්ගොඩ.0112905310 / 0718038595
බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,නිකවල,පූගොඩ.112405380
බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,173 3,අළුත්ගම බෝගමුව,යක්කල.
බෞද්ධ මන්දිරය,ජා ඇල.
බෞද්ධ මන්දිරය,ග්‍රීන්ස් පාර,මීගමුව.312222074
බෞද්ධ ශ්‍රමණාලය,කෝපිවත්ත,ඉඳිපරපේ,මීරිගම.717383275
භද්‍රරතන වන සෙනසුන,ගල්පොතුගොඩ,පුගොඩ.
මංකඩ පුරාණ ශ්‍රී මහා විහාරය,ඉහළ බියන්විල,කඩවත.112928287
මංගලාරාමය,අස්ගිරිය,ගම්පහ.332224174
මල්ලිකාරාමය,පුංචිමණ්ඩාවල.112404142
මව්ගුණ විහාරයපැතුම් උයන,බ කළුවාරිප්පුව,කටාන.
මහකන්ද අාරණ්‍ය සේනාසනය,මහකන්ද,අලවල.
මහමෙව්නා භාවනා අසපුව,පාලුගම,දොම්පෙ.0112409316 / 0114930355
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,බඩල්ගම පාර,හුණුමුල්ල.314936014
මහානාම ධර්මායතනය,කුරුදුවත්ත,කළගෙඩිහේන.332294513
මහාමේරු පබ්බතාරාමය,මණ්ඩාවල.112536593
මහින්දාරාමය,හොරහේන,කිඹුලපිටිය.312240143
මාතොටුවන විහාරය,පහල මාපිටිගම,මල්වාන.112453208
මානෙල්වත්ත මහා විහාරය,බොල්ලෑගල,ගෝනවල,කැළණිය.0112905596 / 0718755741
මාලිගාතැන්න රජමහා විහාරස්ථානය,මීරිගම පාර,පස්යාල.714493351
මාලිගාතැන්න ශ්‍රී රාජාරාමය,මාලිගාතැන්න,වේයන්ගොඩ.332291648
මිගදාය තපෝවනය,බෝපාගම,වේයන්ගොඩ.
මිනුවන්ගොඩ රජමහා විහාරස්ථානය,නො,89,වේයන්ගොඩ පාර,මිනුවන්ගොඩ.113107273
මිල්ලතාකන්ද වන සෙනසුනකිරිදිවැල.0332268109 / 0718563026
මිහිදු ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානය,රාජපක්ෂපුරය,සීදුව.723377359
මූලගන්දකුටි විහාරය,වැලිසර,රාගම112956165
මෙත් සිසිල සේනාසනය,හැලකන්ද,මිනුවන්ගොඩ.717282844
මෙත්තාරාමය,කෝපිවත්ත,මිනුවන්ගොඩ.112295364
මෛත්‍රීවර්ධනාරාමය,නැ දොරණාගොඩ,බෙම්මුල්ල.333436902
යටවත්තේ පුරාණ රජමහා විහාරය,පහලගම,ගම්පහ.332222426
යටියන ශ්‍රි සුධර්මාරාමය,යටියන,මිනුවන්ගොඩ.112255754
යායගල පුරාණ විහාරස්ථානය,පහළගම,වේවැල්දෙණිය.714400981
යෝගාශ්‍රමය,ගණිහිගම උතුර,පැපිලියවල.770263549
රංජනී විමලාරාමය,පට්ටිය හංදිය, කැලණිය.0112911487 / 0723415138
රජමහා විහාරය,ලින්දර,පමුණුවත්ත.332274553
රජමහා විහාරය,සමණබැද්ද,තිත්තපත්තර.112406186/718204589
රජමහා විහාරය,ලෙනගම්පල,මල්වාන.112535934/719382960
රජමහා විහාරය,මැද්දේගම,කිරිදිවැල.332268104
රජමහා විහාරය,අත්තනගල්ල,නිට්ටඹුව.0332280233 / 0776040469
රජමහා විහාරය,දංගල්ල,පැපිලියවල.0332269930 / 0714404175
රණතුංගාරාමවල්පිටමුල්ල,දෙවලපොල.332288340
රණවිරු ගුණ සමරු මධ්‍යස්ථානය,කන්දෙ විහාරය,පරණ වේයන්ගොඩ,නිට්ටඹුව.774179129
රත්න ශ්‍රී ඝනාරාම පොත්ගුල් විහාරය,නාරංගොඩපාලුව,බටුවත්ත.112957157
රත්නායකාරාමයහේන්පිටගෙදර,මරදගහමුල729673762
රන්මුතුගල මහා විහාරය,රන්මුතුගල,කඩවත.112971280
රෝහණ විහාරය,නුවර පාර, කැලණිය.0112911529 / 0718106741
ලීලා ජයතිලක ධර්ම නිකේතන විහාරස්ථානය,ශ්‍රී ඥානාවාස මාවත,දිවුලපිටිය.312246145
ලුම්බිණි විහාරය,ගල්ඔළුව,මිනුවන්ගොඩ.112296173
ලුම්බිණි විහාරය,දළුගම, කැලණිය.112912654
වජිරඥාණෝදය පිරිවෙන,මහවිට,යක්කල.714328303
වනවාසල පුරාණ විහාරය,වනවාසල, කැළණිය.112933637
වනසෙවණ සදහම් විහාරය,මාළිගාවත්ත,කිරිදිවැල.333835142
වලහේන ශ්‍රි ශෛලතලාරාමය,විහාර මාවත,මාබිම වලහේන.112400655
වළගම්බා ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය,ගණේකන්ද,පැපිලියවල.771820764
වාරණ රජමහා විහාරය,කළගෙඩිහේන,තිහාරිය335679406
වාළුකාරාමයකටියල,දෙමංහන්දිය.312310227
වාළුකාරාමය,වැලිකඩමුල්ල,වත්තල.112930639
වැලිකුඹුර සංඝාරාමය,515,ගෝනගම්පල පාර, පිලපිටිය, කැළණිය.0718026777 / 0710742368
වික්‍රමශිලා විදර්ශනා පිරිවෙන,වල්බෝලාන,පල්ලෙවෙල.332270215
වික්‍රමසිංහ ධර්මායතනයඅරලිය උයන,කොටුගොඩ112295916
වික්‍රමසිංහාරාමය,නාරන්වල,ගම්පහ.112400249
විජය ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,මහහුණුපිටිය,මීගමුව313313845
විජය නන්දනාරාම පුරාණ විහාරය,බරවාවිල,දිවුලපිටිය.313614904
විජය මංගල පිරිවෙණ,යටියන,මිනුවන්ගොඩ.112295027
විජයවර්ධන ශ්‍රී මහා විහාරය,පහල ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ.332261182
විජයසුන්දරාරාමය,වන්කැපුමුල්ල,වටිනපහ.112280513
විජයාරාමය,නිකහැටිකන්ද,වේයන්ගොඩ.715768314
විද්‍යාකර පිරිවෙණ,බණ්ඩාර බටවල,බෙම්මුල්ල.332295898/718350368
විද්‍යාකර පිරිවෙන් විහාරය,පිටදෙනියේ විහාරය,කිතුල්වල,මීරිගම.332274462
විද්‍යාකර පුරාණ විහාරය,කලු අග්ගල,මීරිගම හරහා.332275044
විද්‍යාදීප පිරිවෙනමාබිම,මාකෙවිට.332225309
විද්‍යානන්ද පිරිවෙන් විහාරය,මීගමු පාර,නිට්ටඹුව.332287486/771949391
විද්‍යාලංකාර මහ පිරිවෙණ,පෑලියගොඩ, කැළණිය.112910364
විද්‍යාවංශ මහ පිරිවෙන,බණ්ඩාරවත්ත,ගම්පහ332222312
විද්‍යාසාර පිරිවෙන් විහාරය,රුක්මලේ,වේයන්ගොඩ.273632815
විද්‍යාසේකර මහ පිරිවෙණ,බැණ්ඩියමුල්ල,ගම්පහ.332222298
විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,කටුවාලමුල්ල, ගණේමුල්ල.112975317
විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,මීගහවත්ත,දෙල්ගොඩ.0112976811 / 0716623838
විමල විහාරයරද්දොළුව,කොටුගොඩ.718252588
විමලවංසාරාමයකුරණ,කටුනායක.716366854
විවේක සේනාසනය,බෝපැත්ත,උෟරාපොල.776416033
විවේකාරාම විහාරය,කිඳිවල,මිරිගම.712456534
විශුද්ධාරාම පුරාණ විහාරය,මුතුවාඩිය,රද්දොළුගම.112293292
වෙහෙරහේන පුරාණ විහාරය,වේරගොඩ,පල්ලෙවෙල.332270914
වේවැල්දෙණිය ආරණ්‍ය සේනාසනය,පහළගම,වේවැල්දෙණිය.333337286
වේළුවනාරාමය,වඩුමුල්ල,දෙවලපොල.774498975
ශාක්‍යසීහ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,වෙස්ටර්සීටන් වත්ත,උ කදිරාණ.312223711
ශාන්ත තපෝවන විහාරස්ථානය,කලෝටුවාව,කළගෙඩිහේන.718387851
ශාන්ති විහාරය,සැනසුම් උයන,වල්පලවත්ත, ආඬිඅම්බලම.112126208/777520132
ශාන්ති ශ්‍රී සමාධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,ද කදිරාන,ජයබිම,මීගමුව.
ශාන්ත්‍යාරාමයඅමන්දොළුව,සීදුව.
ශාසනතරණ ධර්මාශ්‍රමය,302 ඩී,දම්මල පාර,පස්යාල.
ශාසනවර්ධන පිරිවෙන් මහා විහාරය,ශාසන වර්ධන පිරිවෙන්,මීරිගම.332273274
ශාසනාලෝක විහාරය,පෙතියාගොඩ,ගම්පහ.332220134
ශාසනෝදය භාවනා මධ්‍යස්ථානය,වත්තේමුල්ල,බාදුරාගොඩ.332274752
ශාසනෝදයාරාමය,විහාර මාවත, නාරංගොඩපාලුව,රාගම.112956779
ශෛලකාන්තාරාම රජමහා විහාරය,මාලදෙනිය,කිතලවලාන,මීරිගම.0332275266 / 0716319971
ශෛලතලාරාමය,මාබිම,වලහේන,හෙයියන්තුඩුව.0112400655 / 0718585459
ශෛලබිම්බාරාමය,ඉහළයාගාඩ,ඉමුල්ගොඩ.332262294
ශෛලාරාමය,සිවුරුපවුල්ල,නැදුන්ගමුව,ගම්පහ.777293837
ශ්‍රි අභිනවාරාමය,තුංමංහංදිය,රදාවාන.332267741
ශ්‍රි අභිනවාරාමය,ඇල්දෙනිය,කඩවත.112925504
ශ්‍රි ආනන්දාරාමය,පැපිලියවල.332267407
ශ්‍රි ආනන්දාරාමය,අස්සැන්නාවත්ත,දිවුලපිටිය.725353017
ශ්‍රි ඉසිපතනාරාමය,එලුවාපිටිය,වේයන්ගොඩ.0332292806 / 0779800633
ශ්‍රි කරුණානායකාරාමය,නාවාන,මීරිගම.716978600
ශ්‍රි කල්‍යාණ ගුණරතන යෝගාශ්‍රමය,ගුණරතන යෝගාශ්‍රම මාවත,නො 64 5 තල්වත්ත,බොල්ලෑගල,කැළණිය.715180513
ශ්‍රි කල්‍යාණි රජමහා විහාරය,කැළණිය.112911505
ශ්‍රි කළ්‍යාණ ධර්මාශ්‍රය,අංක.272,කොළඹ පාර,දොම්පෙ.112409484
ශ්‍රි ක්ෂේත්‍රාරාමය,දිප්පිටිගොඩ, කැළණිය.713232752
ශ්‍රි ඛෙත්තාරාමය,පනන්වල,දෙල්ගොඩ.718827098
ශ්‍රි ගංගාරාමය,මාලදෙණිය,කිතලවලාන,මීරිගම.332275299
ශ්‍රි ගුණවර්ධන ‍බෝධිමළු විහාරය,විතානමුල්ල,මාබෝදලේ.716042762
ශ්‍රි ගෝඨාභය රාජමහා විහාරය,බෝතලේ,අඹේපුස්ස.332273717/718189583
ශ්‍රි ඝනාරාම පුරාණ විහාරය,කහටාන,හේනේගම.332255206
ශ්‍රි චන්ද්‍රාරාම විහාරය,වෙඩිකන්ද පාර, හුණූපිටිය, වත්තල.112949425
ශ්‍රි චිත්ත විවේකාශ්‍රමය,පහළ බියන් විල,කඩවත.777732730
ශ්‍රි ජනනන්දනාරාමය,දෙබහැර,නිට්ටඹුව.718042601
ශ්‍රි ජයන්ති විහාරය,ශ්‍රි ජයන්ති මාවත, වෙලේගොඩ, හුණුපිටිය, වත්තල.0112933384 / 0714896730
ශ්‍රි ජයවර්ධනාරාමය,දෙල්ගහමැඩිල්ල,කුඹල්ඔළුව.332270611
ශ්‍රි ජයවර්ධනාරාමය,ගස්පේ,බාඳුරාගොඩ.332270529
ශ්‍රි ජයවර්ධනාරාමය,මාහේන,මණ්ඩාවල.715592724
ශ්‍රි ජයසිංහාරාමය,වෑබඩ උතුර,වෑබඩ.112972514/775244480
ශ්‍රි ජයසුන්දර විදර්ශනාරාම පුරාණ රජමහා විහාරය,වදුරව,වේයන්ගොඩ.714745856
ශ්‍රි ජයසුන්දරාරාමය,දෙමටදෙනි කන්ද,පස්යාල.332285470
ශ්‍රි ජයසුමනාරාමය,කම්මලවත්ත,දෙල්ගොඩ.0112403181 / 0715452550
ශ්‍රි ජයසුමනාරාමය,කැන්දගොල්ල,කිරිදිවැල.774286774
ශ්‍රි ජයසේකරාරාමය,කිනිගම,බුත්පිටිය.332221580
ශ්‍රි ජිනේද්‍රාරාමය,රද්දල්ගොඩ,කල්එළිය.332270400
ශ්‍රි ජිනේන්ද්‍රාරාම පුරාණ ටැම්පිට විහාරය,වරපලාන,උඩතුත්තිරිපිටිය.332278444
ශ්‍රි ජිනේන්ද්‍රාරාමය,මාවර මංඩිය,ඉහළ බියන්වල,කඩවත.0112977736 / 0718393866
ශ්‍රි ජිනෝරස බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,කිරික්ත්ත,නාරන්වල,ගම්පහ.718227553
ශ්‍රි ඤාණතිලක භාවනා මධ්‍යස්ථානය,ශ්‍රි දේවමිත්ත පෙදෙස,හෙයියන්තුඩුව.0115240966 / 0718397299
ශ්‍රි ඤාණාලෝක විහාරය,වල්අරඹ,සුරුමිගම,හේනේගම.723611744
ශ්‍රි තිලකරතනාරාමය,සල්ගස්තැන්න,හත්වඩුන්න,නිට්ටඹුව.335678560
ශ්‍රි තිස්සාරාමය,කිඹුල්විලවත්ත,දොම්පෙ.112450056
ශ්‍රි දේවරක්ඛිතාරාමය,තරාල,පූගොඩ.767905890
ශ්‍රි ධම්ම ගවේසී විහාරය,මල්වෙලවත්ත,නාල්ල,දිවුල්දෙණිය.372288918/778440035
ශ්‍රි ධම්මවිජයාරාමය,මීතිරිගල.0332268500 / 0717049379
ශ්‍රි ධර්ම වික්‍රමාරාමය,නො 232, මීගහවත්ත, කැලණිය.112938839
ශ්‍රි ධර්ම විජයාරාමය,සිරිපුර,නාහේන, හුණුපිටිය,වත්තල.112934768
ශ්‍රි ධර්ම විජයාරාමය,නො 97,මීගමු පාර, පෑලියගොඩ.112930614
ශ්‍රි ධර්මචක්‍රාරාමය,මුරුතවල,පස්යාල.716032987
ශ්‍රි ධර්මරතනාරාමය,මාකූර,අඹේපුස්ස.333336305
ශ්‍රි ධර්මරත්නෝදය පිරිවෙණ,අස්වාන,මිනුවන්ගොඩ.112295360
ශ්‍රි ධර්මවර්ධනාරාමය,පහළ මඩිතියවල,කළුඅග්ගල,මීරිගම.718389436
ශ්‍රි ධර්මාරාමය,ශ්‍රි ධර්මාරාම මාවත, හුණුපිටිය,වත්තල.112934371
ශ්‍රි ධර්මේන්ද්‍රාරාමය,කැන්දලියැද්ද පාලුව,රාගම.332263905
ශ්‍රි ධීරානන්ද බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,කටුකුරුන්ද වත්ත,මාවර මංඩිය,0112977074 / 0717451351
ශ්‍රි නන්දනාරාමය,පහළ මාපිටිගම,මල්වාන.112571870
ශ්‍රි නන්දාරාම පිරිවෙණ,මෙනේරිලන්ද,මණ්ඩාවල.776579988
ශ්‍රි නන්දාරාම පුරාණ විහාරය,රස්සපාන,බාදුරාගොඩ.312246121
ශ්‍රි නන්දාරාමය,යබරළුව,මල්වාන.0112571611 / 0718426108
ශ්‍රි නාගමහා විහාරය,කිතුල්වල,මීරිගම.333960088
ශ්‍රි නාගරුක්ඛාරාම පුරාණ විහාරය,නො 107, වේවැල්දූව, කැළණිය.112914342
ශ්‍රි නාගරුක්ඛාරාමය,මීගහවත්ත,දෙල්ගොඩ.0112976029 / 0713351268
ශ්‍රි නාගවනාරාම පුරාණ විහාරය,වෙලගාන,දිවුලපිටිය.312243521
ශ්‍රි නාගවනාරාම පුරාණ විහාරය,වත්තේගෙදර,මාංගෙදර,මුද්දරගම.333962688
ශ්‍රි නාගවනාරාමය,නො 319,දික්වෙල පාර,සියඹලාපේ.112976482
ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාමය,ගැමුණු මාවත, කිරිබත්ගොඩ, කැළණිය.112917543
ශ්‍රි පඤ්ඤානන්ද ධර්මායතනය,දුමිරියපොළ පාර, කැළණිය.0112910146 / 0718397337
ශ්‍රි පබෝධනාරාමය,දාගොන්න, (මීගමුව හරහා).312246329
ශ්‍රි පහමූණ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,බටහේනපාර,කිරිකිත්ත,වැලිවේරිය.333336570
ශ්‍රි පුණ්‍ය ශ්‍රි බෝධි විහාරයබෝගහවත්ත පැපිලියවල718329306
ශ්‍රි පුණ්‍යවර්ධනාරාමය,නො 379,උඩුපිල උතුර,දෙල්ගොඩ.112402727
ශ්‍රි පුණ්‍යවර්ධනාරාමය,නො 99 1,පට්ටිවිල,ගොනවල.
ශ්‍රි පුණ්‍යවර්ධනාරාමය,ගණේගොඩ,දොම්පෙ.112536488
ශ්‍රි පුලිනතලාරාමය,පාලුගම,දොම්පෙ.112536176
ශ්‍රි පුෂ්පාරාමය,ගණිහිගම උතුර,පැපිලියවල.332268110
ශ්‍රි පුෂ්පාරාමය,නො 331, දුටුගැම්ණූ මාවත, කැලණිය.112909780
ශ්‍රි පුෂ්පාරාමය,නො 121,පහළ බියන්විල,කඩවත.
ශ්‍රි පූර්වාරාමය,දොරොව්ව,දිවුල්දෙණිය.332272877
ශ්‍රි පූර්වාරාමය,පල්ලේගම,පැපිලියවල.718392066
ශ්‍රි ප්‍රඥාසාර විහාරය,බංගලාවත්ත,පූගොඩ.112404300/718399335
ශ්‍රි ප්‍රියදර්ශනාරාමය,පින්නකැලේවත්ත,දිවුලපිටිය.312247807
ශ්‍රි ප්‍රියදර්ශනාරාමය,395,මණ්ඩාවල දකුණ,රදාවාන.718384305
ශ්‍රි ප්‍රියදර්ශනාරාමය,පාලුගම,දොම්පෙ0112536296 / 0718069279
ශ්‍රි බෝධි විහාරය,නාරංවත්ත,කුරිකොටුව,වේයන්ගොඩ.333413012
ශ්‍රි බෝධි විහාරය,කැළණි සිරි මාවත, සිංහාරමුල්ල, කැළණිය.112907596
ශ්‍රි බෝධි විහාරය,බණ්ඩාරනායකපුර,කිරිදිවැල.723503222
ශ්‍රි බෝධිධම්මාරාමය,රුවන්මාවත,මැද්දේගම.
ශ්‍රි බෝධිමඵ විහාරය,ඕවිටිගම,පූගොඩ.112405380
ශ්‍රි බෝධිමළු විජයානන්දාරාමය,වේවැල්දෙණිය.332285867
ශ්‍රි බෝධිමළු විහාරය,නො 360, දොරනදිවල,මල්වාන,හිරිපිටිය.718072836
ශ්‍රි බෝධියංගනාරාමය පුරාණ විහාරය(බෝමලුව),සපුගහ,තම්මිට.312246031
ශ්‍රි බෝධියංගනාරාමය,කලුමඩ,දිවුලපිටිය.313310778
ශ්‍රි බෝධිරාජාරාමය,එගොඩ පැලහැල,දෙකටන.725449713
ශ්‍රි බෝධිරාජාරාමය,යබරළුව,මල්වාන.0112535103 / 0713000900
ශ්‍රි බෝධිරුක්ඛාරාමය,පැල්පිට,පූගොඩ.718399336
ශ්‍රි බෝධිරුක්ඛාරාමය,නාරම්පොල,දෙකටන.112455596
ශ්‍රි බෝධිරුක්ඛාරාමය,කූඩඵගල,හැලුම්මහර,දෙකටන.112450648
ශ්‍රි බෝධිරුක්ඛාරාමය,අමුණුකුඹුර,වතුරුගම.332279844
ශ්‍රි බෝධිරුක්ඛාරාමය,වරාගොඩ, කැලණිය.0112914336 / 0714449588
ශ්‍රි බෝධිරුක්ඛාරාමය,පුටුපාගල,මණ්ඩාවල.0112450701 / 0714479887
ශ්‍රි බෝධීයංගනාරාමය,මීවිටියගම,එල්ලක්කල.332286903
ශ්‍රි බෝමළු විහාරය,හේනේගම,ලෝලුවාගොඩ.332274967
ශ්‍රි මහා විහාරය,රදාවාන.0332267267 / 0712931471
ශ්‍රි මහින්දාරාමය,අඹගහහේන.715958063
ශ්‍රි මහේන්ද්‍රාරාමය,98 14,0112917296 / 0715749867
ශ්‍රි මිලිලවනාරාමය,වරාදල,කොටදෙනියාව.332240155
ශ්‍රි මුනින්දාරාම විහාරය,කරව්දෙණිය,මණ්ඩාවල.332268304
ශ්‍රි මුනින්දාරාමය,41 හල්පේ,මීරිගම.718079299
ශ්‍රි රතනතිස්සාරාමය,හැඩිදෙණිකන්ද,රදාවඩුන්න.333336236
ශ්‍රි රත්න විහාරය,ඊරියවැටිය, කැළණිය.112911875
ශ්‍රි රත්නාරාමය,කුට්ටිවිල,කිරිදිවැල.778585712
ශ්‍රි රාජගිරි විහාරය,හගවත්ත,බාදුරාගොඩ.718392017
ශ්‍රි ලංකාරාමය,නිලම්මහර,බුත්පිටිය.332257473
ශ්‍රි වර්ධනාරාමය (මූල ගන්ධකුටි විහාරය),එස්.කේ.ඒ සූරියාරච්චි,ගෝනහේන,කඩවත.112971982
ශ්‍රි වර්ධනාරාමය,ගෝනවල,කැලණිය.0112915499 / 0714449584
ශ්‍රි වික්‍රමාරාමය,මාංගෙදර,මුද්දරගම.332270769
ශ්‍රි විජය රාජා රාමය,ලෝලුවාගොඩ,මීරිගම.332275138
ශ්‍රි විජය ස්වර්ණ තිලකාරාමය,උඩුඋල්ල,බාදුරාගොඩ.332271625
ශ්‍රි විජයආනන්දාරාමය,අලුත්පාර,දොම්පෙ.112536146
ශ්‍රි විජයතුංගාරාමය,මාකොළ උතුර,මාකොළ.0112926181 / 0711297218
ශ්‍රි විජයනන්දනාරාම ආනන්ද බෝධි විහාරය,අංක 250,නාතුඩුව,කැලණිය.112935000/718426699
ශ්‍රි විජයරාම විහාරස්ථානය,හලලිය,කුඹල්ඔළුව,වේයන්ගොඩ.333332550
ශ්‍රි විජයසුන්දරාරාමය,වතුරුගම.717312775
ශ්‍රි විජයසුන්දරාරාමය,නැළිගම,මීරිගම.333330372
ශ්‍රි විජයාරාමය,බෝලගල,කටාන.719451631
ශ්‍රි විජයාරාමය,කඵකොදයාව,මල්වාන.112571883
ශ්‍රි විජයාරාමය,මිල්ලතේ,කිරිදිවැල.0332267142 / 0714417119
ශ්‍රි විජයාරාමය,රම්මුතුගල,කඩවත.714393152
ශ්‍රි විජයාරාමය,මයිලවලාන,කිරිදිවැල.0332267999 / 0718172670
ශ්‍රි විවේකාරාම පුරාණ විහාරය,ඌරුවල,ගම් බුත්පිටිය.719679924
ශ්‍රි විවේකාරාම මහා විහාරය,නො 244,කදුබොඩ,දෙල්ගොඩ.112403773
ශ්‍රි විවේකාරාමය,අඹගහලන්ද,කොටදෙනියාව.332272396
ශ්‍රි විවේකාරාමය,නාගස්ඇල්ල,පමුණූවත්ත,මීරිගම.332276426
ශ්‍රි විසුද්ධාරාමය,ජම්බුගස්හන්දිය,දෙකටන.112455040
ශ්‍රි වේඵවනාරාමය,කුරුදිය,හිස්වැල්ල,කිරිදිවැල.333339851
ශ්‍රි වේඵවනාරාමය,කන්නිමහර,වතුරුගම.718044135
ශ්‍රි ශාක්‍යසිංහාරාමය,පැලහැල,දොම්පෙ.112455207
ශ්‍රි ශාඛ්‍යසිංහාරාම පුරාණ විහාරය,කන්දගමුව,ලෝලුවාගොඩ.332274862
ශ්‍රි ශාන්ත්‍යාරාම මහා විහාරය,පොල්හේන, කැළණිය.112914040
ශ්‍රි ශාසනාලෝක ධර්මාශ්‍රය,පුටුපාගල,මණ්ඩාවල.774171150
ශ්‍රි ශේලතලාරාමය,හිස්වැල්ල,කිරිදිවැල.718213747
ශ්‍රි ශෛලචෛත්‍යාරාමය,දොම්පෙ.112409888
ශ්‍රි ශෛලතලාරාම පුරාණ විහාරය,තෙන්නාගම,අඹේපුස්ස.333339356
ශ්‍රි ශෛලතලාරාමය,දේවාලගොඩැල්ල,අකරගම.312269749
ශ්‍රි ශෛලබිම්බාරාමය,තරාදෙනිය,දංඕවිට.0352269185 / 0718828899
ශ්‍රි ශෛලාරාම පුරාණ විහාරය,ගිරිඋල්ලගම,ලෝලුවාගොඩ.716470477
ශ්‍රි ‍ශෛලාරාම පුරාණ විහාරය,පට්ටිවිල,ගෝනවල.0113111791 / 0718007419
ශ්‍රි ශෛලාසනාරාමය,රංවල,මීතිරිගල.112404893
ශ්‍රි සද්ධම්මයුක්තිකාරාමය,පහළ දොම්පෙ,දොම්පෙ.112536522
ශ්‍රි සද්ධර්ම තිලකාරාමය,මැටිකොටුමුල්ල,එස්සැල්ල,මිනුවන්ගොඩ.332290510
ශ්‍රි සද්ධර්මතිලකාරාමය,265, ගෝනහේන,කඩවත.112973192
ශ්‍රි සද්ධාරාම පුරාණ ටැම්පිට විහාරය,මාහල්ලොලුව,කිරිදිවැල.0332267488 / 0714124970
ශ්‍රි සද්ධාරාමය,හොරගොල්ල,දොම්පෙ.112536410
ශ්‍රි සමරවීරාරාමය,ඉදුරුගල්ල,වතුරුගම.332278102
ශ්‍රි සම්බෝධි විහාරයසියඹලාපෙවත්ත,දෙල්ගොඩ.718397299
ශ්‍රි සාරානන්දාරාමය,වතුරබොඩ,මල්වාන.112535737
ශ්‍රි සුගත බිම්බාරාමය,පුවක්පිටිය,හේනේගම.333438180
ශ්‍රි සුගත සාසනාරාම සෙනසුන,මිහිදු මාවත,පල්ලේවෙල,මීරිගම.
ශ්‍රි සුගතවනාරාමය,උල්ලලපොල.0312247500 / 0716698775
ශ්‍රි සුගතාරාම මහා විහාරය,තිඹිරිගස්කටුව, මීගමුව.312224529
ශ්‍රි සුගතාරාමය,කොස්ඇටදෙනිය,මීරිගම.
ශ්‍රි සුගතාරාමය,ගල්බොරැල්ල, කැළණිය.112917302
ශ්‍රි සුචරිතාරාමය,සියඹලාපේ දකුණ.0112487538 / 0716601650
ශ්‍රි සුජනකන්තාරාමය,ගණිහිගම දකුණ,පැපිලියවල.0332269856 / 0718389369
ශ්‍රි සුදර්ශන මහා විහාරය,හිඹුටුවැල්ගොඩ, කැලණිය.0112913362 / 0716348645
ශ්‍රි සුදර්ශනචෙිතියාරාමය,කුඩගම්මන,දිවුලපිටිය.312246957
ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමයවල්ගම,මල්වාන.0112570776 / 0112402306
ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමය,මැද හල්පේ,මීරිගම.714969565
ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමය,නැව්ගල,වරකාපොල.0332241460 / 0777681827
ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමය,කුඹල්ඔළුව,වේයන්ගොඩ.332270730
ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමය,තිඹිරිගම,කිරිදිවැල.718372391
ශ්‍රි සුධර්මාරාම පුරාණ විහාරය,මහගම හල්පේ,මීරිගම.332274369
ශ්‍රි සුධර්මාරාමය,වෑබඩමුල්ල,කල්එළිය.332270471
ශ්‍රි සුධර්මාරාමය,උඩගම,කිරිදිවැල.332267518
ශ්‍රි සුධර්මාරාමය,අහුගම්මන,දෙල්ගොඩ.112402495
ශ්‍රි සුධර්මාරාමය,තැඹිලිගස්මුල්ල,මාකොළ.112910729
ශ්‍රි සුධර්මාරාමය,වනවාසල, කැළණිය.0112933636 / 0710975992
ශ්‍රි සුධර්ශනාරාම මහා විහාරය,කටුලන්ද,දෙකටන.112453530
ශ්‍රි සුධර්ශනාරාමය,බලිවිල,786702326
ශ්‍රි සුනන්දාරාමයතල්වත්ත,බොල්ගොල්ලෑගල,ගෝනවල.0112912772 / 0722224334
ශ්‍රි සුනේත්‍රාරාම මූල මහා විහාරය,පුවක්වැටිය,කඩවත.112926634
ශ්‍රි සුබෝධාරාමය,හිරිකුළුව,මුද්දරගම.332288805
ශ්‍රි සුබෝධාරාමය,දිප්පිටිගොඩ, කැළණිය.112947990
ශ්‍රි සුභද්‍රාරාමයගොළුම්මහර,දෙල්ගොඩ.112402116
ශ්‍රි සුභද්‍රාරාමය,පොහොන්නරුව,මීරිගම.332275656
ශ්‍රි සුමංගලාරාම පුරාණ විහාරය,ඉඹුලන්වල,මීරිගම.332274643
ශ්‍රි සුමංගලාරාම පුරාණ විහාරය,අනුරාගොඩ,පැපිලියවල.332269830/718407383
ශ්‍රි සුමංගලාරාමය,වේල්ගම,තිත්තපත්තර.112453281
ශ්‍රි සුමනාරාම පුරාණ මහා විහාරය,ඊරියවැටිය, කැළණිය.112933900
ශ්‍රි සුමනාරාම පුරාණ විහාරය,වටද්දර,වේයන්ගොඩ.332287412/714493350
ශ්‍රි සුමිත්ත ශ්‍රි සුන්දරාරාම රජමහා විහාරය,(දඩගමුව)දඩගමුව,වේයන්ගොඩ.332291124/776261063
ශ්‍රි සුවිසුද්ධාරාමය,වේරහැර,පැපිලියවල.332268505
ශ්‍රි සෝමවර්ධනාරාමයඉහළ බියන්විල,ගෝනහේන,කඩවත.0112970743 / 0718353296
ශ්‍රි සෝමවර්ධනාරාමය,ජර්මන්වත්ත,පැපිලියවල.718372308
ශ්‍රි ස්වර්ණතිලකාරාමය,දළුගම, කැළණිය.0112908363 / 0718271909
ශ්‍රිනාගවනාරාමය,හග්ගල්ල,එල්ලක්කල.
ශ්‍රී වාලුකාරාම පුරාණ විහාරය,ඒකල,ජා ඇල.112232844
ශ්‍රී අතුලමුනි විහාරය,හංචාපොල,දිවුලපිටිය.332290867
ශ්‍රී අභිනවරාමය,සී.ටී.බි.හන්දිය,ඒකල,ජා ඇල.112231884
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,බරවාවිල,දිවුලපිටිය.312247862
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,අංක 422 4, යඨාලතිස්ස මාවත, සිංහාරමුල්ල, කැලණිය.714458382
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,ජාපාලවත්ත,මිනුවන්ගොඩ.112280109
ශ්‍රී අමර විහාර පිරිවෙන,හොරගොල්ල, ගණේමුල්ල.332260348
ශ්‍රී අමර විහාරයරද්දොළුව,සීදුව.112290242
ශ්‍රී අමර විහාරය,අමුනුගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ.332265375
ශ්‍රී අම්බරුක්ඛාරාමය,එාකවිට,මාබිම,ජාඇල.322278163
ශ්‍රී අරහන්තක සමාධි අරණ,වෑබඩ දකුණ,වෑබඩ.719600007
ශ්‍රී අරියනන්දනාරාමයඋඩුතුත්තිරිපිටිය,ගම්පහ.333526712
ශ්‍රී අරියනන්දනාරාමය,කටුවස්ගොඩ,වේයන්ගොඩ.332291106
ශ්‍රී අර්ජුනාරාමය,මිරිස්වත්ත,කොටුගොඩ.112296433
ශ්‍රී අශෝකාරාමය,අකරවිට,ගම්පහ.332233531
ශ්‍රී ආනන්දාරාම විහාරය,ආනන්දාරාම පාර,පෙලෙන්ගහහේන,ගෝනවල.0112401599 / 0718448399
ශ්‍රී ආනන්දාරාමයබ කළුවාරිප්පුව,කටාන.312240225
ශ්‍රී ආර්යසිංහාරාමයදේවින්පැන්නඇල්ල, අලවල, වේයන්ගොඩ
ශ්‍රී ඉසිපතනාරාමය,තුඩුවේගෙදර,රාගම.112953804
ශ්‍රී ඉසිපතනාරාමය,තිහාරිය,කළගෙඩිහේන.332292695
ශ්‍රී ඉසුරුදම් සෙවණ විවෙික සෙනසුන,එඪෙිරමුල්ල, වත්තල112981430/714475121
ශ්‍රී උපවනාරාමය,ලිහිණියාගම්මන,බඩල්ගම.312269558
ශ්‍රී උභයශේඛරාරාමය,නයිවල,වේයන්ගොඩ.332288305
ශ්‍රී කළ්‍යාණිවංශිකාරාමය,මාකොළ දකුණ,මාකොළ.0112962784 / 0713322317
ශ්‍රී ක්ෂේත්‍රාරාම විහාරය,නම්බාදලුව,නිට්ටඹුව.
ශ්‍රී ඛෙත්තාරාමය,හොරගොල්ල, ගණේමුල්ල.332263343
ශ්‍රී ඛෙත්තාරාමය,රුප්පාගොඩ,ගෝනහේන,කඩවත.115682610/112972539
ශ්‍රී ගංගාරාමය,ජාඇල පාර,අස්ගිරිය.332223730
ශ්‍රී ගංගාරාමය,කරණෑයකමුල්ල, බෙම්මුල්ල.332229226
ශ්‍රී ගංගාරාමය,කොහල්විල, කැළණිය.112911717
ශ්‍රී ගංගාරාමය,දික්කන්ද,වතුරුගම.332278597/710310640
ශ්‍රී ගංගාරාමය,උඩමාපිටිගම,දොම්පෙ.0112535575 / 0776613924
ශ්‍රී ගංගාරාමය,උතුරු කටාන,කටාන.774589103
ශ්‍රී චේතියාරාම විහාරස්තානය,මුද්දරගම,මීරිගම.332292548
ශ්‍රී ජනනන්දනාරාමය,මීවල,රුග්ගහවිල.
ශ්‍රී ජයතිලකාරාමය,පහළ කරගහමුණ,රාගම පාර,කඩවත.112928312/712720473
ශ්‍රී ජයතිලකාරාමය,නැ පල්ලියපිටිය,දුනගහ.312246089
ශ්‍රී ජයබෝධි ජයසුදර්ශනාරායරාජපක්ෂපුරය,සීදුව.
ශ්‍රී ජයරාජාරාමයශ්‍රී සරණතිස්ස ගම,ආඬිඅම්බලම.718252631
ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාම විහාරයයටියන, නිට්ටඹුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාමය,බටහිර නිල්පනාගොඩ,වෑගොව්ව.
ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාමය,පැපොල්ගස්දෙණිය,යක්කල.332224300
ශ්‍රී ජයසුදර්ශනාරාමයජනජයගම,බෝලවලාන,මීගමුව.312228588
ශ්‍රී ජයසුමනාරාමය,වඩුවත්ත,දංඕවිට,මීරිගම.332274962
ශ්‍රී ජයසුමනාරාමය,කුඩහකපොල දකුණ,ජාඇල.112233418
ශ්‍රී ජයසුමනාරාමය,මුදුන්ගොඩ,ගම්පහ.332227038
ශ්‍රී ජයසුමනාරාමය,බුළුගහගොඩ, ගණේමුල්ල.332260565
ශ්‍රී ජයසුමනාරාමය,මහරනුගේගොඩ,කඩවත.112974522
ශ්‍රී ජයසුමනාරාමය,අකරන්ගහ,බඩල්ගම.312269353
ශ්‍රී ජයසුමනාරාමය,ඉහළඔඩම්පැල්ල,මීරිගම හරහා.313718405
ශ්‍රී ජයසේන ආරණ්‍ය සේනාසනය,පල්මඩ,මීරිගම.
ශ්‍රී ජිනවර්ධනාරාමය,පල්මඩ,මීරිගම.335679046
ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍රාරාමයඕපාත, කොටුගොඩ112294670
ශ්‍රී ජේතවනාරාමය,ඉදුරාගාර,දුනගහ.312246519
ශ්‍රී ඤාණවිමලාරාමය,වේවැල්දූව, කැළණිය.112933618
ශ්‍රී ඤාණානන්දාශ්‍රමය,නුංගමුගොඩ, කැළණිය.112917946
ශ්‍රී දුමින්දාරාමයපේෂකර්මගම,ද කදිරාන,දෙමංහන්දිය.312224139
ශ්‍රී දේවනන්දාරාමය,දාගොන්න,මීගමුව හරහා.313612341
ශ්‍රී ධනවර්ධන ගුරුගේ විහාරය,නාරවෙල,ගම්පහ.332256114/718276822
ශ්‍රී ධර්ම විජයාරාමයගලහිටියාව පාර,සියඹලාපේ දකුණ.0113192407 / 0717936565
ශ්‍රී ධර්ම විජයාරාමය,පන්සල පාර,ඒකල.712447015/113123510
ශ්‍රී ධර්මජයන්ති විහාරය,59 1, පාරමිතා වැඩිහිටි නිවාසය,වනවාසල පාර, තොරණ හන්දිය, කැලණිය.112938788
ශ්‍රී ධර්මරාජ විහාරය,විගොඩ,බෙම්මුල්ල728626316
ශ්‍රී ධර්මරාජාරාමය,ධර්මරාජ මාවත,මිනුවන්ගොඩ.113127456
ශ්‍රී ධර්මවර්ධනාරාමය,වෑබඩ බටහිර,වෑබඩ.112972451
ශ්‍රී ධර්මාරාම විහාරය,පරණ නුවර පාර, දළුගම්ගොඩ, කැළණිය.0112915203 / 0716219921
ශ්‍රී ධර්මාරාමය,කරස්නාගල,නිකහැටිකන්ද.
ශ්‍රී ධර්මෝදය බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,ගල්ලවත්ත,ඒකල.112236254
ශ්‍රී නන්දනාරාමය,බණ්ඩාරවත්ත,ගම්පහ.332229300
ශ්‍රී නන්දනාරාමය,ඉහළ ඉමුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ.332260447
ශ්‍රී නන්දාරාම පුරාණ විහාරය,මාබිම ,හෙයියන්තුඩුව,කැළණිය.0112488120 / 0718397228
ශ්‍රී නන්දාරාමය,වෑත්තෑව,රද්දොළුගම.112293373
ශ්‍රී නාග පිරිවෙණ,ඇඹරලුව දකුණ, වැලිවේරිය.332256438
ශ්‍රී නාගවනාරාමය,නැදගමුව,කොටුගොඩ.332225339
ශ්‍රී නාගවනාරාමය,යටගම,මාබෝදල.332291014
ශ්‍රී නාගාර්ජුන විද්‍යාපීඨ මහ පිරිවෙණ,සුරිගම,කඩවත.112975022
ශ්‍රී නාගේන්ද්‍රාරාමය,මීගමු පාර,වේයන්ගොඩ.332287810
ශ්‍රී නාගේන්ද්‍රාරාමය,බටේපොල,වතුරුගම.334910793
ශ්‍රී නාථාරාමය,රතඹලේ,උෟරාපොල.0724444375 / 0752235351
ශ්‍රී නිග්‍රෝධාරාමය,පැතිගොඩ,බඩල්ගම.
ශ්‍රී නිග්‍රෝධාරාමය,දකුණු නිවන්දම,ජා ඇල.112245780
ශ්‍රී නිවේසාරාම පුරාණ විහාරය,යටවක,උෟරාපොල.718288331
ශ්‍රී පරාක්‍රමබාහු රජමහා විහාරය,අමුනුගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ.332266111
ශ්‍රී පාලි විහාරය,කණුවන ජා ඇල112232102
ශ්‍රී පියතිලක භික්ෂු නේවාසික බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,අළුබෝවිල,දෙල්ගොඩ.112402599
ශ්‍රී පියනන්ද අනුස්මරණ විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,නයිවල පාර,දෙොරණගොඩ,උඩුගම්පොල.332223020
ශ්‍රී පුණ්‍යවර්ධනාරාමයසියඹලාපේ හන්දිය,බියගම.0112487622 / 0717343287
ශ්‍රී පුණ්‍යවර්ධනාරාමය,නාරනාපිටිය,බඳුරාගොඩ.718367744
ශ්‍රී පුණ්‍යවර්ධනාරාමය,කුරවලාන,කහටෝවිට.332278014/718618122
ශ්‍රී පුනයලංකාර පුරාන විහාරය,රම්මුතුගල, කඩවත.112970901
ශ්‍රී පුන්‍යවර්ධනාරාමය,මාතලාන,නිට්ටඹුව.717573398
ශ්‍රී පුන්‍යවර්ධනාරාමය,ගොරකදෙණිය,උඩුතුත්තිරිපිටිය.332278612/771954002
ශ්‍රී පුරාණ ජයසුන්දරාරාමය,දළුපිටිය,කඩවත.112927277/722966931
ශ්‍රී පුර්වාරාම විහාරය,අලුත්ගමබෝගමුව, කලගෙඩිහේන,යක්කල.332287356
ශ්‍රී පුර්වාරාමය,මාකිලංගමුව,ගණේමුල්ල.332264992
ශ්‍රී පුර්වාරාමය,නැගෙනහිර වැලිවේරිය. වැලිවේරිය.332255068
ශ්‍රී පුලිනතලාරාමය,දාගොන්න,මීගමුව.312241002
ශ්‍රී පුෂ්පාරාම පුරාණ විහාරය,හීන්කෙන්ද,රාගම112956707
ශ්‍රී පුෂ්පාරාමයකොටරූපේ,රද්දොළුගම.112293080
ශ්‍රී පුෂ්පාරාමයකුස්වල,රද්දොළුගම.112293080
ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය,හේනේපොල,පමුණුවත්ත,මීරිගම.333439255
ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය,කිරිල්ලවල,වෑබඩ112972759
ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය,දුනගහ.312246722
ශ්‍රී පූර්වාරාමපැල වගාව,නයිවල,වේයන්ගොඩ.112294670
ශ්‍රී පූර්වාරාමය,හප්පිටිය,වතුරුගම.
ශ්‍රී පූර්වාරාමය,කලාදුරුගල,නිකහැටිකන්ද.
ශ්‍රී පූර්වාරාමය,වත්තේගෙදර,පන්සිල්ගොඩ,මිනුවන්ගොඩ.112296687
ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශනාරාමය,මැදිවිදුහල පිටුපස,මීරිගම.333998490
ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශනාරාමය,අම්බලම හංදිය,හෙයියන්තුඩුව.0112400473 / 0777554300
ශ්‍රී බිම්බාරාමය,පහළ කරගහමුණ,රාගම පාර,කඩවත.113198778
ශ්‍රී බුද්ධගයා විහාරය,කෙසෙල්කන්ද,කිරිකිත්ත,වැලිවේරිය.771280119
ශ්‍රී බෝධි විහාරය,මල්වත්ත,නිට්ටඹුව.332292869/718920868
ශ්‍රී බෝධිනන්දාරාමය,වල්ගම්මුල්ල,වේයන්ගොඩ.332278566/718607415
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛරාම පුරාණ විහාරය,එලුවාපිටිය,වේයන්ගොඩ.332290195/777993302
ශ්‍රී බෝධි විහාරය,බෝපිටිය,පමුණුගම.112243357
ශ්‍රී බෝධි විහාරය,බොල්ලත,ගණේමුල්ල.718345452
ශ්‍රී බෝධිදෘමාරාම පොත්ගුල් විහාරය,කෙහෙල්බද්දර,උඩුගම්පල.332223369
ශ්‍රී බෝධිපාදපාරාමය,මඩවල,මිණුවන්ගොඩ.112254576
ශ්‍රී බෝධිපූජාරාමය,අස්ගිරි වල්පොල,උඩුගම්පල.
ශ්‍රී බෝධිමලු ධර්ම නිකේතනය,දුම්රියපල පාර,හොරපේ,රාගම.112955227
ශ්‍රී බෝධිමලු විහාරය,අලුත් අක්කරය,උස්වැට‍කෙයියාව,112980343
ශ්‍රී බෝධිමළු විහාරයමූකලංගමුව,සිදුව.
ශ්‍රී බෝධිමාලකාරාමය,බලබෝව,දෙවලපොල.332288324
ශ්‍රී ‍බෝධිරාජ විහාරය,‍නවම්මහර,රාගම.112953903
ශ්‍රී බෝධිරාජ විහාරය,බතලහේනවත්ත,ගෝනවල,කැළණිය.0112907018 / 0718416434
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය,මිල්ලවල,වේවැල්දෙණිය.332274484
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය,ගලේවත්ත,අකරගම.312269226
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම පුරාණ විහාරය,ගණිහිමුල්ල,දෙවලපොල.112296481/776209934
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම පුරාණ විහාරය(වල්බෝතලේ රඩ මහා විහාරය),වල්බෝතලේ,මීරිගම.332273634
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය,මාබෝදලදකුණු නාගහවත්ත,වේයන්ගොඩ.779126712
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය,දඹුව,කොටුගොඩ.
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය,ශ්‍රි සුමන කීර්ති මහ,නාරන්වල,ගම්පහ.332256977
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය,දාගොන්න,මීගමුව හරහා.0312240779 / 0777618723
ශ්‍රී බෝධීරුක්ඛාරාමයගොඩගම, එල්ලක්කල724838519
ශ්‍රී ‍‍‍බෞද්ධාලෝක විහාරය,පරාක්‍රම පාර,රාගම.112955159
ශ්‍රී මංගලාරාමය,කඩවල,දුනගහ.312247029
ශ්‍රී මහා පුරාන විහාරය,වැලිපිල්ලෑව,ගනේමුල්ල.332261096
ශ්‍රී මහින්දාරාම පුරාණ විහාරය,හේනේගම,ගම්පහ.332255526
ශ්‍රී මහින්දාරාමය,රදාවඩුන්න.332285017
ශ්‍රී මහින්දාරාමය,මොරගොඩ,ගම්පහ.332222932
ශ්‍රී මහේනද්‍රාරාම පුරාණ විහාරය,ලෝලුවාගොඩ.719556734
ශ්‍රී මාතිකාරාමය,හුඹුටියාව,නිට්ටඹුව.
ශ්‍රී රණතුංගාරාමය,ඇල්ලමුල්ල,මීරිගම.713676148
ශ්‍රී රාහුල විහාරය,ආනියාකන්ද,නාගොඩ,කදාන.112236436
ශ්‍රී ලංතාරාමය,දඹුව,රාගම112953925/714233455
ශ්‍රී වජිරවංශාරාමය,පොල්පිතිමූකලාන,කදාන112241441
ශ්‍රී වජිරාරාමය,අප්පුගෙවත්ත,වත්තල.112939355/777106366
ශ්‍රී වර්ධන පිරිවෙන් විහාරය,බෙම්මුල්ල.332289151/717604635
ශ්‍රී වර්ධනාරාම මහා විහාරය,බටහිර කටාන,කටාන312240103/774589103
ශ්‍රී වර්ධනාරාමය,දකුණු බටගම,කදාන.112236436
ශ්‍රී වර්ධනාරාමය,උඩුපිල,දෙල්ගොඩ.112403050
ශ්‍රී වාලුකාරාමය,පලියටියන,දෙවලපොල.332288340
ශ්‍රී වාළුකාරාමය,සායක්කාරමුල්ල,මරදගහමුල.312246574
ශ්‍රී විජයබෝධි විහාරයපීල්ලවත්ත,ආඬිඅම්බලම.112255781
ශ්‍රී විජයසුන්දරාරාම පුරාණ විහාරය,හුණුපිටිය, වත්තල.112942730
ශ්‍රී විජයාරාම විහාරය,ඉහලගම,ගම්පහ.332223446
ශ්‍රී විජයාරාමයප කදිරාන,දෙමංහන්දිය.312313244
ශ්‍රී විජයාරාමයපරගහමුල,හීනටියන,මිණුවන්ගොඩ.112258249
ශ්‍රී විජයාරාමය,මහගම ,හොරම්පැල්ල.112299690
ශ්‍රී විජයාරාමය,වටිනපහ,මිනුවන්ගොඩ112298567
ශ්‍රී විජයාරාමය,කුඩහකපොල උතුර,ජා ඇල.112238351
ශ්‍රී විජයාරාමය,ගොංගිතොට,වත්තල112940869
ශ්‍රී විජයාරාමය,බොල්ලෑගල,ගෝනවල.0112912308 / 0710554215
ශ්‍රී විජයාරාමය,රුවන්පුර,රුක්මලේ.332279198/711614355
ශ්‍රී විජයාරාමය,අත්තතනගල්ල පාර,නිට්ටඹුව.0332246363 0716037428
ශ්‍රී විජිතාරාමය,රන්පලදාගම,අස්සැන්නවත්ත,දිවුලපිටිය.777527431
ශ්‍රී විජිතාරාමය,අංක 287 ඒ,අස්ගිරිය,ගම්පහ.333728886
ශ්‍රී විමලකිීර්ත්‍යාරාමය,යටිහේන,මල්වාන.0112488120 / 0724525517
ශ්‍රී විමලරත්නාරාම පුරාණ විහාරය,වල්පොල,රාගම.112232892
ශ්‍රී විවෙකාරාමය,දුටුත්තේගෙදර,කල්එළිය.332270564
ශ්‍රී විවේකාරාමය,එගොඩනිට්ටඹුව,නිට්ටඹුව.332288193/715377999
ශ්‍රී විවේකාරාමය,යකහටුව,හොරම්පැල්ල.112280461
ශ්‍රී විවේකාරාමය,වෑගොව්ව,මිනුවන්ගොඩ.112298119/714476861
ශ්‍රී විවේකාරාමය,වෑලිය දකුණ,මිනුවන්ගොඩ.728137141
ශ්‍රී විවේකාරාමය,මැදගම්පිටිය,දිවුලපිටිය.332292705
ශ්‍රී විවේකාරාමය,කිරිඳිවිට,ගම්පහ.332224576
ශ්‍රී විවේකාරාමය,මහර, කඩවත.112925396/718426526
ශ්‍රී විවේකාරාමය,මාකොළඋතුර,මාකොළ .112962784
ශ්‍රී විශුද්ධාරාම පුරාණ විහාරය,මාරපොල,වේයන්ගොඩ.777641299
ශ්‍රී විසුද්ධාරාමය,කොස්හේන,බඩල්ගම.312269283
ශ්‍රී වීරසිංහාරාමය,පැරකුම්දෙණිය, ඉඹුල්ගොඩ.112970633
ශ්‍රී වේළුවනාරාමය,ඇඹරලුව දකුණ, වැලිවේරිය.
ශ්‍රී වේළුවනාරාමය,ආඩිඅම්බලම.112258195
ශ්‍රී ශාඛ්‍යසිංහාරාමය,මාබෝදල,වේයන්ගොඩ.332290849
ශ්‍රී ශාඛ්‍යසිංහාරාමය,ගල්ලෙ ගෙදර,දෙවලපොල.332230166
ශ්‍රී ශාඛ්‍යසිංහාරාමය,දළුපිටිය,කඩවත.112927083
ශ්‍රී ශාන්ත්‍යාරාම පුරාණ බෝධිමළු විහාරය,කෙරවලපිටිය,වත්තල.714932176
ශ්‍රී ශාන්ත්‍යාරාමය,වෑකන්දගම,මල්වාන.0724082914 / 0774856691
ශ්‍රී ශෛලතලාරාමය,කටුකෙන්ද,බඩල්ගම.779102311
ශ්‍රී ශෛලබිම්බාරාමයඇවරිවත්ත,කටුනායක.112252410
ශ්‍රී ශෛලබිම්බාරාමයගල්ගාන,පල්ලෙවෙල332271355
ශ්‍රී ශෛලාසන්නාරාමය,මහර-නැගිගම,රාගම.112958588
ශ්‍රී සංඝබෝධි මහේසිකාරාමය,දළුවත්ත,අත්තනගල්ල.333834605
ශ්‍රී සංඝබෝධි විහාරය,බණ්ඩිගොඩ,ජා ඇල.724867290
ශ්‍රී සද්ධර්මගුප්ත පිරිවෙන් විහාරය,දොඹවල,උඩුගම්පල.332227823
ශ්‍රී සද්ධර්මාරාමය,අැලපිටිවල,රාගම.112957881
ශ්‍රී සද්ධර්මාරාමය,ගොංගිතොට,වත්තල.112938162/776753564
ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය බුද්ධගයා මහා විහාරය,හලාවත පාර,‍කොච්චිකඩේ.312274219
ශ්‍රී සද්ධර්මෝදයාරාමය,යක්කඩුව,ජා ඇල.113104556
ශ්‍රී සමරක්කොඩි විහාරය,ශ්‍රී බෝධි පාර,ගම්පහ332224318
ශ්‍රී සමාධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,කටුවස්ගොඩ,වේයන්ගොඩ.332294820/775196032
ශ්‍රී සම්බුද්ධාරාමයප කඳවල,තිඹිරිගස්කටුව.
ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරය,දෙවලපොල පාර,ඉහල උඩුගම්පල.332232394
‍ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරය,කුඩගහ‍‍පිටිය,හ‍ැදල.112955903
ශ්‍රී සලිලදස්සනාරාමය,අරඹේගොඩැල්ල, යක්කල.332221414
ශ්‍රී සාඛ්‍යමුණි විහාරය,පුබුදුගම,උස්වැටකෙයියාව.726293369
ශ්‍රී සුගත ධම්මිකාශ්‍රම විහාරය,හේකාත්ත,වත්තල.112932928
ශ්‍රී සුගත නන්දනාරාමය,පහළයාගොඩ, ගණේමුල්ල.332264264
ශ්‍රී සුගත රෝහණ විහාරය,හුණූමුල්ල.312248851
ශ්‍රී සුගත සුභද්‍රාරාමය,ගහටියාව,ගණේමුල්ල332260302
ශ්‍රී සුගතශාසනධාර විහාරය,වතුමුල්ල,උඩුගම්පල.714400965
ශ්‍රී සුගතාරාම පුරාණ විහාරය,පහල ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ.332256406
ශ්‍රී සුගතාරාම පුරාණ විහාරය,තිබ්පොටුගොඩ, ගණේමුල්ල.333430098
ශ්‍රී සුගතාරාමයඉහලගම, රාගම718250399
ශ්‍රී සුගතාරාමය,එස්සැල්ල,වේයන්ගොඩ.332210422
ශ්‍රී සුචරිතවර්ධනාරාමය,බැලුම්මහර,මුුන්ගොඩ332256264
ශ්‍රී සුචරිතාලංකාර විහාරය,දරණාගම,දෙල්ගොඩ.0112488534 / 0718025795
ශ්‍රී සුදර්මාරාම මහ පිරිවෙණබලබෝව, දෙවලපොල332288789
ශ්‍රී සුදර්ශන විහාරය,අවරකොටුව,හැදල,වත්තල.112930263
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරය,හොරපෙ,රාගම.112957230
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරස්ථාන ශ්‍රී ධීරානන්ද පිරිවෙණ,ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,මාවරමණ්ඩිය,හෙයියන්තුඩුව.0112976219 / 0717869220
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමයබෝපාගම, වේයන්ගොඩ
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමයහලුගම,මීරිගම332241460
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,ඉහළ කරගහමුණ,කඩවත.112974581
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,නො 150,මීගමු පාර,දෙවලපොල.112299167
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,කොටුගොඩ.112297079
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,නිල්පනාගොඩ,මිනුවන්ගොඩ.112296026
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,නැදුන්ගහහේන, වැලිවේරිය.332258120
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,කිරිබත්ගොඩ, කැලණිය.112910695
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය.බටහිර වැලිව්රිය, ඇඹරළුව,වැලිවේරිය332255068
ශ්‍රී සුධර්මානන්ද මූල මහා විහාරය,කොරස,උඩුගම්පල.332294666
ශ්‍රී සුධර්මාරාම පුරාණ විහාරය,බෝලගල,කටාන.312269315
ශ්‍රී සුධර්මාරාම විහාරය,සියඹලාපෙ උතුර,සියඹලාපේ.112976975
ශ්‍රී සුධර්මාරාමය (ආවාසය),දාගොන්න,මීගමුව හරහා.
ශ්‍රී සුධර්මාරාමය,සීදූව පාර,උඩුගම්පල,ගම්පහ.716157667/716305063
ශ්‍රී සුධර්මාරාමය,තෙලගපාත,වත්තල.112930807
ශ්‍රී සුධර්මාරාමය,නො 48, මීගහවත්ත, පෑලියගොඩ, කැලණිය.112932636
ශ්‍රී සුනන්දාරාමය,දෙල්පාකඩවර,බඩල්ගම.312269595
ශ්‍රී සුබෝධාරාමය,මැද්දෙගොඩ,ගණේමුල්ල.718397156
ශ්‍රී සුභද්‍රාරාම පුරාණ විහාරය,පොල්වත්ත,මිනුවන්ගොඩ.112297562
ශ්‍රී සුභද්‍රාරාමය,වලලියද්ද,එල්ලක්කල.332285937
ශ්‍රී සුමංගලාරාමය,පල්ලියගොඩැල්ල, යක්කල.332288151
ශ්‍රී සුමතින්දාරාම විහාරස්ථානය,දොරණාගොඩ,උඩුගම්පල.332227650
ශ්‍රී සුමතිපාල නාහිමි අනුස්මරන භාවනා අසපුව,හීල්බත්ගල පාර,කදුබොඩ,දෙල්ගොඩ.112402805
ශ්‍රී සුමන විහාරය,උතුරු බටගම,ජා ඇල.112229800
ශ්‍රී සුමනාරාමයඋඩුගහවල්පොල, රුග්ගහවිල
ශ්‍රී සුමනාරාමය,ඈගුරුබිච්චිය,වල්ගම්මුල්ල.332269485
ශ්‍රී සුමනාරාමය,උදම්මිට,වේයන්ගොඩ.332288168
ශ්‍රී සුමනාරාමය,ඇත්ගාල,කඳවල,කටාන774589103
ශ්‍රී සුසිලාධාරාරාමය,බටහිර උග්ගල්බඩ,ගම්පහ.112297776
ශ්‍රී සූරියඩේසිකාරාමය,දමින්නගහවත්ත,කිඹුලපිටිය.113062998
ශ්‍රී සෝභාරාමයජයබිම,ද කදිරාන.312239953
ශ්‍රී සෝමාලංකාරාමයනො 3 511,වල්ගම බටහිර,මල්වාන.0112487497 / 0112570776
ශ්‍රී සෞගතාරාමය,මැඩෑමුල්ල,මිනුවන්ගොඩ.772030936
ශ්‍රී හස්තිවනාරාමය,කලවාන,මිනුවන්ගොඩ.112296534
ශ්‍රී ෙසෟගත ධර්මවර චෛත්‍යාරාම පුරාණ විහාරය,කෙසෙල්වත්ත,යක්කල.332227444
ශ්‍රීනාගාරාම පොත්ගුල් විහාරය,ගොයිගම්ගොඩැල්ල,උඩුගම්පල.332220185
ශ්‍ර්‍රී සම්බෝධි භාවනා අසපුව,මැදේවත්ත,කිරිමැටියාගාර,කඩවත.112920240
ශ්වේත බිම්බාරාමය,කටුවැල්ලේගම,මිගමුව හරහා.112298795
සකලසුන්දරාරාමය,හපුවලාන,හේන්පිටගෙදර,මරදගහමුල.312247743
සද්ධර්මජෝතික භික්ෂු ආයතනය,පත්තඩුවන,මිනුවන්ගොඩ.112296532
සද්ධාතිස්ස පිරිවෙණ,යාගොඩමුල්ල,කොටුගොඩ.112294653
සපුගස්න්ද පුරාණ රජමහා විහාරය,මාකොළ.0112962028 / 0714458112
සමගි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,නිස්සරණ වන මාවත,මීතිරිගල.717083520
සමථ ආශ්‍රමය,දෙල්ගොඩ පාර,මාවර මංඩිය,සියඹලාපේ.0117632977 / 0713552902
සමරදිවාකර තිලකරත්නාරාමය,කල්‍යාණි ප්‍රදීප පිරිවෙන,දෙල්ගොඩ.112402244
සමාධි ධර්මායතනය,අලුත්ගම බෝගමුව, යක්කල.332294195
සමාධි ධර්මාශ්‍රමය,කළුකන්ද,දංඕවිට.352267447
සමාධි මැදුර,404 1,නුවර පාර,කඩවත.0112926987 / 0718502253
සම්බුදු වෙහෙර භාවනා සෙනසුන,පොල්වත්ත,මිනුවන්ගොඩ.112296302
සම්බුදුමග විවේකාශ්‍රමය,නැගෙනහිර කොස්සින්න,ගණේමුල්ල.332260868
සම්බුදුසෙත විහාරය,නැඳුන්ගමුව,නාමල්උයන,මහර.714417664
සම්බුද්ධ ජයන්ති විහාරය,සපුගස්තැන්න,නිකහැටිකන්ද, වේයන්ගොඩ.332281655
සම්බුද්ධාලෝක බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයබුලුගහමුල්ල, මිනුවන්ගොඩ.717199365
සම්බුද්ධාලෝක විහාරය,කටුලන්ද,එල්ලක්කල.
සම්මාජිව බෞද්ධ ආශ්‍රමය,අංක 199,බොරගොඩවත්ත,මිණුවන්ගොඩ.112299085
සරස්වතී පිරිවෙණ,බලගල්ල,දිවුලපිටිය.312246144
සල්පිටි කෝරාල සේනාසන විහාරය,පිටුවල්ගොඩ,යක්කල.332232011
සහනසේවා බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,අඹගහවත්ත,මිනුවන්ගොඩ.112296173
සාම මහා විහාරය,කොලඹ පාර,ගම්පහ.332222464
සාම විහාරය137,අලවතුපිටිය,සීදුව.
සාලරුක්ඛාරාමය,රනිස්වල,කළගෙඩිහේන.0332294052 / 0777060481
සිද්ධත්ථාරාම පුරාණ විහාරය,නාවාන.333832392
සිද්ධාර්ථ පිරිවෙන් විහාරය,බුබුලේ පන්සල,බෝලාන,පස්යාල.332285131
සියනැ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,කදුබොඩ,දෙල්ගොඩ.112402306
සිරි කාරියප්පෙරුම විහාරයපමුණුවිල,ගෝනවල.773481009
සිරි ගෞතම සදහම් අරණ
සිරි ජනනන්දනාරාමය,දංගහවෙල,රාගම.112957570
සිරි දේවමිත්ත යෝගාශ්‍රමයසිරි දේවමිත්ත යෝගාශ්‍රමය,කොට්ටුන්න,හෙයියන්තුඩුව.0113131448 / 0112489977
සිරි ධම්මවිහාර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,137 B 40,සිතුම් පියස,සියඹලාපේ දකුණ.0112487368 / 0777841084
සිරි ධර්මවිජයාරාමය,මෝරුපොල,ඉඳිගොල්ල, ගම්පහ.332225580
සිරි නන්දනාරාමය,පනාවල,නිට්ටඹුව.332290681
සිරි නිකේතාරාමය,මගලෙගොඩ,වේයන්ගොඩ.332289396/714426396
සිරි නිකේත පිරිවෙන් මූල මහා විහාරය,ගල්කන්ද,හොරම්පැල්ල.112296859
සිරි නුගරුක් අරම පුරාණ විහාරය,උඩුගම,වේයන්ගොඩ.332293073
සිරි පැරකුම්බා රජමහා විහාරය,ලුණුගම,ගම්පහ.112536377
සිරි මංගල බෞද්ධ ආශ්‍රමය,හැලගල,දංඕවිට.352267502
සිරි මංගල යෝගාශ්‍රමය,දනව්කන්ද,කිරිකිත්ත,වැලිවේරිය.332256341
සිරි මංගලාරාමය,නාබුළුව,පස්යාල.332285218
සිරි මහින්දාරාමය,හොරගොල්ල, ගණේමුල්ල.332261735
සිරි වර්ධනාරාමය,කීණදෙණිය,අඹේපුස්ස.718390242
සිරි විජයාරාමයප්‍රෑන්ක්ලන්ඩ්වත්ත,කුරීකොටුව,වේයන්ගොඩ334930479
සිරි විවේකාරාමය,වේබඩගල්ල,නිට්ටඹුව.
සිරි විසුද්ධාරාමය,වදුරව,වේයන්ගොඩ.332293047
සිරි සදහම් නිකේතන විහාරය,නො 429 39, උඩුපිළ උත,මාහේන,දෙල්ගොඩ.112977852
සිරි සදහම් යෝගාශ්‍රමය,මල්ලව ටෙරස්,නිල්පනාගොඩ,මිනුවන්ගොඩ.112296840
සිරි සඳහම් සෙවණ,බෝපැත්ත,උෟරාපොල.332281028
සිරි සුගතාරාමය,මූකලංගමුව,සිදුව.112255269
සිරි සුදත්තාරාමය,වල්පොල,රාගම.112235968
සිරි සුනන්ද පුරාණ විහාරය,කොස්කදවල,යක්කල.332279188
සිරි සුනන්දාරාමය,මැදගම,ගම්පහ.332222464
සිරි සුභූති ආශ්‍රමය,පැලපිටිගම,බෝකලගම.332270979
සිරි සුමංගල විහාරය,408,සන්සයිඩ් වත්ත,කදුමුල්ල,ආඩිඅම්බලම.113125565
සිරි සුමන වීරසිංහාරාමය,209ඒ,කුඩාබොල්ලත,
සිරි සුමනාරාමය,අංක 142 ජී,එඩේරමුල්ල,පින්නමැද වත්තල.112927277
සිරි සුමනාරාමය,පස්ගම්මන,බුත්පිටිය.332255977
සිරි සුමනාරාමය,වලාන,කටුනායක.112254473
සිරිනන්ද විහාරයමානෙල්වත්ත,බොල්ගොල්ලෑගල,ගෝනවල.718609101
සිරිනිකේතාරාමය,දළුපිටිය,කඩවත112920464
සිරිමල්වතු රජමහා විහාරය,ගනේගොඩ,බොකලගම.332270513
සිරිවර්ධනාරාම විහාරස්ථ විද්‍යාවාස පිරිවෙන් විහාරයමිණීඔළුව,මීරිගම.332273898
සිරිවර්ධනාරාමය,හේන්පිටමුල්ල,ඩී, යක්කල, නැගෙනහිර,යක්කල.332223057
සිරිවර්ධනාරාමය,ඹරුතොට,ගම්පහ.332233741
සිරිවිමල සෙනසුන් විහාරය,ජම්බුවත්ත,අස්ගිරිවල්පොල112220436
සුගත බිම්බාරාමය,නාගොඩ,උෟරාපොල.775774591
සුගතදාස සේනාසනය,නො 40 2,ළමා නිවාස පර,දඹුව,බුත්පිටිය.335611576
සුගතමන්දිරාමය,දෙල්වගුර.312269073
සුගතාරාමය,දාගොන්න පාර,බොරගොඩවත්ත,මිනුවන්ගොඩ.112296624
සුදර්ශන ධර්ම නිකේතනය,හෙට්ටියදෙනිය,ගම්පහ.
සුදර්ශනාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානය,යටියන,මිනුවන්ගොඩ.112255754
සුධර්මාරාම මහා විහාරය (ආරාමය)නො 532,නව නුවර පාර,බියගම.112976975
718426708
සුධර්මාරාමය,ආරච්චිවත්ත,කොටුගොඩ.112280128
සුධර්මාරාමය,ඇඹරළුව උතුර , වැලිවේරිය.332256242
සුනන්දාරාමය,තනිපොල්ගහවත්ත,ගම්පහ.332224449
සුනන්දාරාමය,බදුවතු ෙගාඩ, බෙම්මුල්ල.333430045
සුබෝධාරාම මහා විහාරයරද්දොළුව,කොටුගොඩ112292633
සුභද්‍රාරාමය,මාවත පාර,මණ්ඩාවල.0333650223 / 0710143146
සුමංගලාරාමය,විලේකුඹුර,මීතිරිගල.
සුමනාරාමයපත්අඩුවන, මිනුවන්ගොඩ112296532
සුමිත්‍රාරාම විහාරය,ඇවරිවත්ත,කටුනායක.112252712
සුමේධාරාමය,විලේකුඹුර,මීතිරිගල.
සුරම්මාරාම පුරාණ විහාරය,පීල්ලවත්ත,උන්නාරුව,මිනුවන්ගොඩ.112254337
සුවිශුද්ධාරාම විහාරස්ථානය,ලියනගේමුල්ල,සීදූව.112254439
සුසිරිදිනිතාරාමයකටුවාපිටිය,මීගමුව.
සෙත් සෙවන සදහම් විහාරය,මහගම, පහළයාගොඩ,ගණේමුල්ල.332264899
සෙත්වෙහෙර,වීරසුරිය කන්ද,පස්යාල.779595609
සෙනෙවිරත්නාරාමය,මානිංගමුව,මැල්ලවගෙදර.767258711
සේනානායක මුදලින්දාරාම මහ පිරිවෙණ,පිරිස්යාල,අඹේපුස්ස.332275136
සෝමාවති විහාරය,පීල්ලවත්ත,බිග්සිටිය.774481562
ස්වර්ණචෙිතියාරාමය,අකරගම.312269024
හකුරුකුඹුර පුරාණ විහාරස්ථානය,හකුරුකුඹුර,මීරිගම.332275531
හද්දාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය,ඉන්දොලමුල්ල,දොම්පෙ
හරිස්චන්ද්‍ර විහාරයහරිස්චන්ද්‍රපුරය,තිඹිරිගස්කටුව.312220854
හාපිටිගම ජයසුමනාරාම මූල මහා විහාරය,හාපිටිගම, කල්එලිය332270685
හැවනිවල ශ්‍රි විවේකාරාම පුරාණ විහාරය,නො 81,පල්ලේතුත්තිරිපිටිය,අඹගස්පිටිය.0332279154 / 0779730303

ඉහත විහාරස්ථාන නාමාවලියේ තොරතුරු නිවැරදි/යාවත්කාලින කිරිම සහ නව විහාරස්ථානයක තොරතුරු නාමාවලියට ඇතුලත් කිරීම ඔබට සිදුකල හැක. පහත බොත්තම ඔබන්න.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ ආගමික ස්ථාන නාමාවලිය

ඔබට අවශ්‍ය දිස්ත්‍රික්කය සිතියමේ තෝරන්න. නොඑසේනම් පහතින් අදාල දිස්ත්‍රික්කයේ නම මත ක්ලික් කරන්න.

අඩුපහසුකම් සහිත බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන – [page_title]

පහත පිංකම්  වලට ඔබට දායකත්වය දැක්විය හැක. මෙම පිංකම්  පිළිබඳව වැඩි විස්තර ඉදිරියේදී පළ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩි විස්තර දැනගැනීමට අදාල විහාරස්ථානයේ වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වන්න.

බලගොඩ සුනන්දාරාම විහාරස්ථානයට අවශ්‍යව ඇත්තේ ලිදක් නොමැත ලිදක් කපා මොටර් කරන්නේනම් බොහොම පිං සිදු වෙනවා

බලගොඩ සුනන්දාරාම විහාරස්ථානයට අවශ්‍යව ඇත්තේ ලිදක් නොමැත ලිදක් කපා මොටර් කරන්නේනම් බොහොම පිං සිදු වෙනවා

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බද්දේගමට අයත්වන බලගොඩ ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරය එම ව්හරාය ඉතමත් පැරණි ව්හාරයකි එම ව්හාරයට අවශ්‍යව ඇත්තේ ලිදක් කපා ලිද මොටර් කර සංඝ ශාලාවට අවශ්‍යව ඇති ටයිල් කැට කවුරු හො පින් වන්ත දයක මහත්මියක් හො මහතාමයක් එම අවශ්‍යව ඇති දෙවල්...

read more
ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ බෝධි ප්‍රාකාරය  ඉදිකිරීම

ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ බෝධි ප්‍රාකාරය ඉදිකිරීම

ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ බෝධි ප්‍රාකාරය  ඉදිකිරීම සඳහා ඔබ සැමගේ කාරුණික සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙමු. ආධාර සඳහා ගිණුම් අංකය: 8470027856 කොමර්ෂල් බැංකුව කිරුළපන ශාඛාව පුජ්‍ය හිනිදුම ධම්මඖෂධ හිමි පන්සලේ නම ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරය...

read more
දහම් පාසල් ඩෙස් පුටු සාදා ගැනීමට ආධාර සඳහා

දහම් පාසල් ඩෙස් පුටු සාදා ගැනීමට ආධාර සඳහා

පින් කැමති ඔබටත්..... දින්නං සුඛ ඵලං හොති   නාදින්නං හොති තංථතා    චොරා හරන්ති රජානෝ     අග්ගි ඪාහාති නස්සති. දෙන ලද දෙය සැප පිණිස වෙයි. නොදුන් දෙය අර්ථ රහිත ය. නොදුන් දෙය  සොර කම් කරයි ද ගින්නෙන් විනාශ වී යන්නේ ය (දෙන ලද ද එයින් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙයි...

read more

සමාජසත්කාර පිංකම් – [page_title]

ෆේස්බුක් මිතුරන්ගේ උදව්වෙන් සමාජසත්කාර.lk  පදනම විසින් දීප ව්‍යාප්තව  සිදුකරන ලද පිංකම් පහත දක්වා ඇත. සාමාන්‍යයෙන් මසකට පිංකම් 20-50ත් අතර ප්‍රමාණයක්, එනම් වසරකට පිංකම් 240-600ක් අතර ප්‍රමාණයක් අප විසින් සිදුකරනු ලබයි. ඔබත් එකතු වෙන්න කැමතිනම් www.samajasathkara.lk  වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වන්න. නොඑසේනම් 0701 10 10 10 අංකයට කතා කරන්න. 

ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ බෝධි ප්‍රාකාරය  ඉදිකිරීම

ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ බෝධි ප්‍රාකාරය ඉදිකිරීම

ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ බෝධි ප්‍රාකාරය  ඉදිකිරීම සඳහා ඔබ සැමගේ කාරුණික සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙමු. ආධාර සඳහා ගිණුම් අංකය: 8470027856 කොමර්ෂල් බැංකුව කිරුළපන ශාඛාව පුජ්‍ය හිනිදුම ධම්මඖෂධ හිමි පන්සලේ නම ගාල්ල...

read more
දහම් පාසල් ඩෙස් පුටු සාදා ගැනීමට ආධාර සඳහා

දහම් පාසල් ඩෙස් පුටු සාදා ගැනීමට ආධාර සඳහා

පින් කැමති ඔබටත්..... දින්නං සුඛ ඵලං හොති   නාදින්නං හොති තංථතා    චොරා හරන්ති රජානෝ     අග්ගි ඪාහාති නස්සති. දෙන ලද දෙය සැප පිණිස වෙයි. නොදුන් දෙය අර්ථ රහිත ය. නොදුන් දෙය  සොර කම් කරයි ද ගින්නෙන් විනාශ වී යන්නේ ය (දෙන...

read more
ගාල්ල උළුවිටිකේ හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ නව ධර්ම ශාලාවවේ වැඩ අවසාන කිරීමට ආධාර කරන්න

ගාල්ල උළුවිටිකේ හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ නව ධර්ම ශාලාවවේ වැඩ අවසාන කිරීමට ආධාර කරන්න

ගාල්ල උළුවිටිකේ හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ නව ධර්ම ශාලාව සහ සංඝාවාස කුටි වලින් යුක්ත තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදී කිරීම අවසාන කිරීම සඳහා ඔබ සැමගේ කාරුණික සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙමු. ආධාර සඳහා ගිණුම් අංකය : 8470027856...

read more

මෙම වෙබ් අඩවිය සමාජජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ බෙදාහරින්න…