loader image
Select Page
Ratnapura | රත්නපුර | இரத்தினபுரி

බෞද්ධ ආගමික ස්ථාන ලේඛනය – [page_title]

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය ( ඉංග්‍රිසි: Ratnapura හො Rathnapura ) ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පළාතේ පිහිටා ඇත. රත්නපුරය ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් කර්මාන්තයේ ප්‍රධානතම මධ්‍යස්ථානය වේ .දකුණු දිග තැනිතලා සහ නැගෙනහිර කඳුකරය අතර ප්‍රධාන මංසන්ධියකි. අවට ඇති නගර බොහොමයකට සේවා සපයන දිස්ත්‍රික්කයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්රසිද්ධ මැණික් වෙළඳූන් බොහෝමයක් මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ වේ. . රත්නපුරයේ සිට ශ්‍රී පාදය කරා යන මාර්ගයක් තිබේ. සිංහරාජ වන රක්ෂිතය සහ උඩවලව ජාතික වනෝද්යානය මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ වේ.

[page_title]
බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන ප්‍රමාණය – 765 (දළ වශයෙන්)
විහාරස්ථානයේ නමලිපිනයදුරකතන අංකය
මහාශිලව යෝගාශ්‍රමය,එක්නැලිගොඩ,කුරුවිට.0717221181 / 0716537510
ශ්‍රි ප්‍රියදර්ශනාරාමය,උඩගල්ලෙන,ගුරුළුවාන,රත්නපුර.770630785
ශ්‍රි බෝධිරාජ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,පත්බේරිය,පරකඩුව.0710116998 / 0362257033
ශ්‍රී ගංගාරාමය,ඕලුගංතොට,බලංගොඩ.452287639
ශ්‍රී දෙල්ගමුව රජමහා විහාරය,දෙල්ගමුව,කුරුවිට.‍452262005
අභිනවාරාමය,කැකුණවත්ත,කොළඹගෙආර.778530444
අම්පිටිකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය,බ මුදුන්කොටුව,මාටුවාගල,කිරිඇල්ල.716122365
අඹන්ඔලුව රජමහා විහාරය,මෝරගල,ඇහැලියගොඩ.0362258772 / 0716333375
අරමණපොළ රන්කොත් රජමහා විහාරය,ගනේගම,පැල්මඩුල්ල.452275964
අසුමහා ශ්‍රාවක විහාරය,රත්ඟඟ,කුඩාව,රත්නපුර.453458469
අළුපත්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය,අළුපත්ගල,උඩ නිරිඇල්ල,රත්නපුර.774065488
අැතුගලකන්ද අාරණ්‍ය සේනාසනය,පතුල්පාන,ලෙල්ලෝපිටිය.718291513
ආනන්ද බෝධි විහාරස්ථානය,අංක 99,ගඟේයාය,ඇඹිලිපිටිය.473489106
ආනන්ද මෛත්‍රි සංඝරාජ විහාරය,නවනගරය,රත්නපුර.0452228978 / 0712208735
ආරණ්‍ය සේනාසනය,බැළුන්ගල,මඟුරුගොඩ, රත්න හංගමුව.718300546
ආරණ්‍ය සේනාසනය,බටකැටිය,පනාපිටිය,කහවත්ත.454902479
ආලෝක විහාරය,පල්ලේබැද්ද,ඇඹිලිපිටිය.
ඉඹුලවිටිය යෝගාශ්‍රමය,බටතොට,කුරුවිට.0363860373 / 0722520108
ඉසිගිලි ලෙන් විහාරය,දිවියගල්ලෙන,හකමුව,රත්නපුර.453467026
උල්පත ආරණ්‍ය සේනාසනය,තිත්තවැල්පොත.475785460
එරත්ත භාවනා අසපුව,අඩවිකන්ද,එරත්ත,කුරුවිට.454927713
ඒ.සී.පෙරේරා ඥාණාරාමය,අපර බලංගොඩ,යක්දෙහිවත්ත,බලංගොඩ.
ඓතිහාසික මානෙල් ගල්ලෙන් වන සෙනසුන,තේ ජනපදය,අයගම.0776830175 / 0775057037
කටුකිතුල්පටුව ආරණ්‍ය සේනාසනය,නිල්වල,කුඩාව,රත්නපුර712132356
කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද සදහම් සෙනසුන,කිරිල්ලවත්ත,දම්මුල්ල,කරඳන.714945337
කන්දේ පුරාණ රජමහා විහාරය,ඕපනායක.452270683
කහවත්තේ පුරාණ විහාරය,පන්සල පාර,කහවත්ත.452270269
කිරඹ පුරාණ ගල්ලෙන් රජමහා විහාරය,කිරඹ, හත්තැල්ල,ඕපනායක.453457192
කිරිඇල්ලවත්ත පුරාණ විහාරය,කිරිඇල්ලවත්ත,නිවිතිගල.0453451602 / 0714927063
කිරිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය,හේනපොළ,දම්බුළුවන, රත්නපුර.711373520
කිරිවන්දල විහාරය,කිරිවන්දල ,පැල්මඩුල්ල.714783993
කිරිවැල්දෙණිය පුරාණ විහාරය,සන්නස්ගම, ලෙල්ලොපිටිය.452274431
කීර්ති ශ්‍රි රාජසිංහ රජමහා විහාරය,ශ්‍රී පලාබද්දල ,රත්නපුර.453459692
කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජමහා විහාරය,ඇත්තලවත්ත, අටකලන්පන්න.452273024
කුඩාබෝධිය අරණ්‍ය සේනාසනය,නො.54 ඒ,ඇත්හොඬගල,ඇඹිලිපිටිය.772690896
කූරගල ශ්‍රි පාද දිවාගුහා රජමහා විහාරය,කූරගල,තන්ජන්තැන්න,බලංගොඩ.
කොට්ටිඹුල්වල රජමහා විහාරය,කොට්ටිඹුල්වල,වැලිගෙපොල.453451034
ගංගාරාම විහාරය,වලල්ගොඩ,පනාමුර
ගංගාරාමය,මිදිගහමුල්ල,ගොඩගම,පාතකඩ.718650711
ගනේගොඩ පුරාණ විහාරය,තිරිවානකැටිය,රත්නපුර.0452225240 / 0719221299
ගලඋඩ විහාරය,කිතුල්වත්ත,නාරංගොඩ, පැල්මඩුල්ල.
ගලබඩකන්ද විවේක සේනාසනය,ගලබඩකන්ද,ගල්පාය‍,පල්ලෙබැද්ද.455679678
ගල් ඒදණ්ඩ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,උඩ දෙල්වල,දෙල්වල.455613858
ගල්ලෙනගොඩ රජමහා විහාරය,මාරගල,හිරමඩගම, කහවත්ත.452273425
ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය,පන්නිල, නෝට්ටගොඩ,බටඇඳිරිය.716506542
ගල්ලෙන් මහා විහාරය,ඉහල ගලගම,බෙලිහුල්ඔය.776444572
ගල්ලෙන් විහාරය,කැකුළගම,උඩ කරවිට.710914846
ගල්ලෙන් විහාරය,කදන්ගොඩ ජනපදය,කුරුවිට.
ඝෝඨාභය රජමහා විහාරය,කුට්ටිගල,පදලංගල.718386845
චන්ද්‍රිකාවැව දේවාල විහාරය,කිරළවැල්කටුව,ඇඹිලිපිටිය.472230806
චිත්තා නන්ද මූලික පිරිවෙන් විවේකාරමය,මිල්ලකඩේ,දොඩම්පේ.0452265573 / 0713189594
චේතියගිරි පිරිවෙණ,පුස්සැල්ල,පරකඩුව.0452262484 / 0715871051
ජය ශ්‍රි මහා බෝධිරාජාරාමය,බටුහේන,හිදැල්ලන,රත්නපුර.716352050
ජය ශ්‍රී මහා බෝධිමළු විහාරය,පල්ලේගම,ඇඹිලිපිටිය.472230907
ඥාණබෝධි භික්ෂු විවේක සේනාසනය,නො 35,යෝධ ඇල අසළ,කැටගල්ආර, ඇඹිලිපිටිය.713316658
ඥානෝදය පදනම මව්පිය සෙවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,මීපාගම,කලවාන.774370051
ටැම්පිට රජමහා විහාරය,වළල්ගොඩ,පනාමුර,ඇඹිලිපිටිය.719521908
තඹගමුව පුරාණ විහාරය,තඹගමුව,පල්ලේබැද්ද.452241293
තොටිලගම ආරණ්‍ය සේනාසනය,තොටිලගම,කුට්ටාපිටිය.711862336
ථෙුරපුත්තාභය රජමහා විහාරය,තෙරුන්නාන්සේගම,තුංකම.
දම්සක් විහාරය,ප්‍රජට් පාර, ජාතුවංගොඩ,කලවාන.0453471258 / 0718010616
දම්සයුර ආරණ්‍ය සේනාසනය,මාණික්කවත්ත,රක්වාන.770772432
දසනායක බෝධිරුක්ඛාරාමය,ගොඩකුඹුර,රජවක,බලංගොඩ.
දහම්සෙවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,ලියංගස්තොට,පදලංගල.718400075
දළදා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,දෙල්ගමුව,කුරුවිට.452262085
දිද්දෙණිය පුරාණ විහාරය,පාතකඩ,පැල්මඩුල්ල.452274072
දිවාගුහා ගල්ලෙන් පුරාණ විහාරය,බටතොට,කුරුවිට.0362259311 / 0774850830
දුටුගැමුණු සෑය ශ්‍රී මහා විහාරය,නවනගරය,ඇඹිලිපිටිය.472230940
දේවගොඩ පුරාණ විහාරය,එරත්නගොඩ,එක්නැලිගොඩ,කුරුවිට0362259311 0774850830
දොඩන්ගල්ලෙන රජමහා විහාරය,මස්සැන්න,බලංගොඩ.
ධම්ම ගවේෂි සමාධි සෙනසුන,ගලහිටිය,පරකඩුව.716252977
ධම්ම ගවේෂී බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,දුම්බර මානාන,රත්නපුර.778403035
ධම්ම භික්ෂු විවේකාශ්‍රමය,මාපොට,කොස්හේන.
ධම්මදින්නා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,මැණික්දෙණිය,නිවිතිගල.722843973
ධම්මධර බොදු අසපුව,කොඩිකන්ද,ඇඹිලිපිටිය.712291474
නයාදෑගල ආරණ්‍ය සේනාසන විහාරස්ථානය,තේ ජනපදය,පිටකන්ද,අයගම.718300640
නාගල දේවාල විහාරය,තලාවිටිය,පරකඩුව.727000223
නැදුන් රජමහා විහාරය,කිරිඇල්ල0725259338 / 0452265896
නැදුන්ගමුවේ ධම්ම යුක්තික සමනළ විහාරය,නැදුන්ගමුව.සමනළවැව,බෙලිහුල්ඔය.779919930
නිර්වානගල විහාරය,98,බුරුතකන්ද,ගගේයාය,ඇඹිලිපිටිය.777796088
නුගේලෙන අාරණ්‍ය සේනාසනය,මාස්වත්ත,වැලිමළුව, ලෙල්ලෝපිටිය.772903932
පනගම භාවනා මධ්‍යස්ථානය,පනගම,දෑල.455686968
පනන්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය,හත්තැල්ල,ඕපනායක.453453189
පන්සල්කන්ද ශ්‍රී විමලධර්මායතනය,පනහඩුව,කොළඹගෙආර.174437363
පරගල සුමනගිරි වන සෙනසුන,සිරි පාගම පාර,පරගල,වළඳුර,කුරුවිට718246506
පරෙවි කන්ද අරණ්‍ය සෙනසුන,පනාමුර,ඇඹිලිපිටිය.
පලාගල ශ්‍රී බෝධිගිරි විහාරය,දොඹගම්මන,දෑල.719905608
පාරිලෙය්‍ය වන සේනාසනය,දුනුකාරගොඩ, ඕපනායක.
පැල්මඩුලු දාගැබ් රජමහා විහාරයපැල්මඩුල්ල.452274329
පුරණ ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය,පහලගම,එල්ලාවල.0362259386 / 0717666605
පුරාණ ගල්ලෙන් රජමහා විහාරය,ගල්ලෙන්කන්ද,යායින්න, කහවත්ත.718915100
පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරය,දුම්බර,ඉහළපොල,මිණිපුරදුම්බර.
පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරය,හොලීපිටිය,කහංගම,රත්නපුර.452050712
පුරාණ‍ ගල්ලෙන් විහාරය,ගල්කඩුව,පානදුර පාර,රත්නපුර.452223464
පුරාණ බෝධි විහාරය,(චිත්ත විවේකී විවේකාශ්‍රමය),පුවක්ගහවෙල,පඹහින්න,බෙලිහුල්ඔය.453470675
පුරාණ රන්කොත් විහාරය,ලෙල්ලෝපිටිය,පැල්මඩුල්ල.452274938
පුරාණ වස්ගල්ලෙන් විහාරය,කැටලියන්පල්ල,රත්නපුර.453456591
පුරාණ විහාරයමාහර,ඇහැලියගොඩ.362258148
පුරාණ විහාරයමාරඹේ,ගැටහැත්ත.362223714
පූජාපේරිය පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරය,සමරකන්ද,ඇන්දාන, කහවත්ත.717900620
පූජාරාම අානන්ද බෝධි විහාරය,දෙහිගහදෙනිය,ලෙල්ලෝපිටිය.712968399
පොත්ගුල් රජමහා විහාරය,විහාර කරංගොඩ,කරංගොඩ.0714890419 / 0455670460
බඹරගල අරණ්‍ය සේනාසනය,බඹරගල,ගල්පාය,පල්ලෙබැද්ද.455679678
බැලවානාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය,පනහඩුව,කොළඹගේආර.710818471
බීරිගංඇල්ල රජමහා විහාරය,කෑල්ලගම,කොළොන්න.779826511
බුදුගල රජමහා විහාරය,කල්තොට,බලංගොඩ.453460426
බුදුගල්ලෙන චන්ද්‍රාරාමය,මහපන්නිල,රක්වාන.713737261
බුදුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය,වතුරාව,කලවාන.
බුදුලෙන රජමහා විහාරය,බුදුලෙන,ලෙල්ලෝපිටිය.452274431
බුද්ධ ජයන්ති ධර්ම නිකේතනය,පුබුදුගම,නවනගරය,රත්නපුර.452222722
බුලත්වත්ත අාරණ්‍ය සේනාසනය,හෙට්ටිකන්ද,රත්නපුර.453462131
බෙලිගල රජමහා විහාරය,පල්ලෙකන්ද,බලංගොඩ.453454358
බෝගොඩ පුරාණ විහාරය,වේරහැර,ගොඩකවෙල.453450145
බෝමළු විහාරය,හොරහීන්ඇල්ල,උඩහවුපේ,කහවත්ත.714431643
බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන මහා විහාරය,ශ්‍රී ගුණරතන පිරිවෙණ,ඇඹිලිපිටිය.472233220
බෞද්ධාශ්‍රමය,42,කුට්ටිගල,පදලංගල.473489097
භික්ෂු පුහුණු අායතනය,පාතකඩ,පැල්මඩුල්ල.452274111
මධුකුසුමාරාමය,රංචමඩම,කොළඹගෙආර.473481434
මල්මීකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය,මල්මීකන්ද, ඕපනායක.715628629
මල්වැස්සා වෙහෙර භාවනා මධ්‍යස්ථානය,හොරේපොල,ගොඩකවෙල.452240429
මහමෙවුනා වන සෙනසුන භාවනා අසපුව,කැටවල,ගිලිමලේ, රත්නපුර.454927714
මහමෙව්නා භාවනා අසපුව,උඩඇල්ලෙපොල,බලංගොඩ.453467043
මහා ශෛලාරාම විහාරස්ථානය,ඉන්දලවත්ත,අයගම.719740135
මාවෙල ආරණ්‍ය ‍සේනාසනය,මාවෙල,බලංගොඩ.453459754
මැදගොඩැල්ල ශ්‍රි විවේකාශ්‍රමය,මල්ගහපිටිය,තෙප්පනාව,කුරුවිට.773391363
මැද්දේගම රජමහා විහාරය,මැද්දේගම,ගොඩකවෙල.453455174
මැරෙකැලේ ශ්‍රී රෝහන ආරණ්‍ය සේනාසනය,පරණගම,එල්ලාවල.0363362610 / 0776586722
මිණිපුර අමාශාන්ති තපෝවනය,ලෙල්ලොපිටිය,රත්නපුර.
මීගහගොඩ පුරාණ මහා විහාරය,මීගහගොඩ,පැල්මඩුල්ල.452274729
මෙත්සිසිල වන අරණ,මිදලන,නාරංගොඩ,පැලමඩුල්ල.718675070
රජමහ විහාරයපලීගල,ඇහැලියගොඩ.362259795
රණ්මිණිකොත විහාරය,බිසෝකොටුව,ගල්පාය,පල්ලෙබැද්ද.719139342
රන්කොත් රජමහා විහාරය,ගිලිමලේ,රත්නපුර.452232565
රම්පටිගල ශාසන සොබා වනවාස අාරණ්‍ය සේනාසනය,වාරිගම,රන්පටිගල,පැල්මඩුල්ල.455787169
රයිගම්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය,ගවරගිරිය,අයගම.
රුවන්පුර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,ලෙල්ලෝපිටිය,පැල්මඩුල්ල.776268866
ලංකා පබ්බත රජමහා විහාරය,අංක 01,වැලිපත,බලංගොඩ.
ලේනගල භාවනා මධ්‍යස්ථානය,තොටුපලතැන්න,බලංගොඩ.752989524
වනවාස නාග මහා විහාරය,හීන්දළුක්හින්න,ගල්අමුණ,ඇඹිලිපිටිය.475785822
වළගම්බා ගලපාත පුරාණ රජමහා විහාරය,ගලපාත,වැලිගෙපොල.712408070
වාපිකාරාම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,වැව පාර,වෑගපිටිය,මොරහැල,බලංගොඩ.716538003
විජය ධර්මායතනය,හල්මිල්ලආර,කොළඹගෙආර,719085683
විජිතාරාම ගල්ලෙන් විහාරය,මාවුදැල්ලවත්ත,පාතකඩ, පැල්මඩුල්ල.
විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,දෙල්ගොඩ,දවුගලගම, කලවාන.716163437
විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,පනාවල පාර,ඇහැලියගොඩ.362258716
විවේක සේනාසනය,නිරල්ගම,රත්නපුර .453463150
විවේක සේනාසනය,බෝගහවත්ත,පරකඩුව.0724019265 / 0362258982
විවේක සේනාසනය,වෙහෙරගොඩැල්ල,නිරල්ගම,රත්නපුර.453463150
විශ්කම් විහාරය,ස්වර්ණතිලක බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,නවනගරය,ඇඹිලිපිටිය.473471733
වීරබාහු ගල්ලෙන් විහාරය,කෝංකටුව,ඇඹිලිපිටිය.
වෙහෙරගොඩ පුරාණ විහාරය,අම්බලන්වත්ත, අටකලන්පන්න.452273290
වෙහෙරගොඩැල්ල පුරාණ රජමහා විහාරය,ජූලංලැටේ,පදලංගල.473470117
වෙළගේ පුරාණ විහාරය,ඇල්ලෙපොල,බලංගොඩ.452287415
ශාන්ති බෝධි විහාරය,ලෙල්ලගොඩ,ඕවිටිගම,පරකඩුව.452262404
ශීල සමාහිත යෝගාශ්‍රමය,සීලගම,බෙලිහුල්ඔය718282203
ශ්‍රි අංගම්මන රජමහා විහාරය,අංගම්මන,රත්නපුර.452223089
ශ්‍රි අග්‍රබෝධි පුරාණ විහාරය,වෑගුණපට්ටිය,මුල්ගම,බලංගොඩ.455785357
ශ්‍රි අභය තිලකරත්නාරාම පුරාණ විහාරය,එක්නැලිගොඩ,කුරුවිට.452263042
ශ්‍රි අභයරාජ විහාරය,මිහිඳුගම,රත්නපුර.452223519
ශ්‍රි අභිනවාරාමය,වතුයාය,කුරුවිට.0452262255 / 0717053519
ශ්‍රි අභිනවාරාමය,රත්ඟඟ,කුඩාව,රත්නපුර.453458469
ශ්‍රි අභිනවාරාමය,කොකටියවෙල,වේවැල්වත්ත,රත්නපුර455717129
ශ්‍රි අභිනවාරාමය,වැටුම්වල,පරකඩුව.779739940
ශ්‍රි අභිනවාරාමය,වාසනාගම,පරකඩුව.0453460406 / 0718282252
ශ්‍රි අරියඤාණ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,වනඉදලකැටිය,හිදැල්ලන,රත්නපුර.0453459554 / 0714851817
ශ්‍රි අරියධම්ම නිකේතනය,මලව,ශාන්තිපුර,කුරුවිට.0452262284 / 0716849959
ශ්‍රි අශෝකාරාමය,ගුරුබැවිලාගම,වේවැල්වත්ත,රත්නපුර.453454871
ශ්‍රි අශෝකාරාමය,ඉඳුරුව,ගිලිමලේ,රත්නපුර.452453920
ශ්‍රි අානන්ද මෛත්‍රිය බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයහල්පේ ,බෙලිහුල්ඔය718170664
ශ්‍රි ආනන්ද ධම්ම විහාරය,බටතොට,කුරුවිට.453452999
ශ්‍රි ආනන්ද බෝධි විහාරය,කදන්ගොඩ ජනපදය,කුරුවිට.716879330
ශ්‍රි ඉන්දල පුරාණ විහාරය,හකමුව,මුද්දුව,රත්නපුර.0453602086 / 0712208735
ශ්‍රි ඉන්ද්‍රාසභ පිරිවෙන් විහාරස්ථානය,පොල්ලමුර,වැලිගෙපොල.718566949
ශ්‍රි ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසනය,සමගිපුර,රත්නපුර.717873794
ශ්‍රි ඉසිපතනාරාම විහාරය,බුලත්වැල් කන්ද,පනාමුර.477910547
ශ්‍රි ඉසිපතනාරාමය,කිරිබත්ගල,ආනන්දපුර,පරකඩුව.0715871051 / 0718282252
ශ්‍රි ඉසිපතනාරාමය,පොද්දෙනිය,පරකඩුව.0711500473 / 0723388142
ශ්‍රි ඉසිපතනාරාමය,දෙහෙනකන්ද,රත්නපුර.715245098
ශ්‍රි ඉසිපතනාරාමය,ඉළුක්කුඹුර,ඕපනායක.775505387
ශ්‍රි කල්‍යාණාරාමය,මල්වල හන්දිය,මල්වල,රත්නපුර.452295607
ශ්‍රි කේතුමතී විහාරය,තලාවිටිය,පරකඩුව.710139149
ශ්‍රි ඛෙත්තාරාමය,කලල් ඇල්ල,අටකලන්පන්න.453459154
ශ්‍රි ඛෙත්තාරාමය,වෙරළුප,රත්නපුර.0452223464 / 0718268834
ශ්‍රි ගංගාතිලක රජමහා විහාරය,කළගෙඩිආර,ඇඹිලිපිටිය.724221718
ශ්‍රි ගංගාරාමය,දෙවිපහල,කුරුවිට.0453454399 / 0724153386
ශ්‍රි ජයන්ති විහාරස්ථානය,පිටකන්ද,බුලුතොට.451345245
ශ්‍රි ජයසුන්දරාරාම මුල මහා විහාරය,ශ්‍රී දේවානන්ද මාවත,තිරිවාන කැටිය,රත්නපුර.452222406
ශ්‍රි ජයසුමනාරාමය,සිරිසමන්පුර,කරඳන.
ශ්‍රි ජයසුමනාරාමය,ඇත්තොට,ගල්ලැල්ල,රත්නපුර719565519
ශ්‍රි ජයසුමනාරාමය,හැලකඳ,ඉහල රත්ගම,රත්නපුර718291392
ශ්‍රි ජයසුමනාරාමය,හෙට්ටිකන්ද,රත්නපුර.453468081
ශ්‍රි ජයසේකරාරාමය,ගොළුවාවිල,රත්නපුර.452231072
ශ්‍රි ජිනේන්දාරාමයතණබිම්ගම බැරැණ්ඩුව
ශ්‍රි ජිනේන්දාරාමයතණබිම්ගම බැරැණ්ඩුව
ශ්‍රි ඤාණසිහ තපෝවන විහාරය,කජුගස්වත්ත,රත්නපුර.452222052
ශ්‍රි ඤාණාභිවංශාරාමය,ගලබඩ,රත්නපුර452248119
ශ්‍රි ඤානසීහ ධර්මායතන විහාරයමාවුදැල්ල මිදිගහමුල්ල453460541
ශ්‍රි දර්ශනගිරි විහාරය,දර්ශනගම,ඇඹිලිපිටිය.475729931
ශ්‍රි දේවානන්ද ධර්ම නිකේතනාරාම විහාරස්ථානය,නාමල්දෙනිය,පරකඩුව.718856933
ශ්‍රි දේවගිරි රජමහා විහාරය,දියවින්න,හදගිරිය,බලංගොඩ.
ශ්‍රි දේවානන්ද පිරිවෙණ,වටාපොත,නිවිතිගල.452279234
ශ්‍රි ධම්මවිජයාරාමය,දම්බුළුකන්ද,එගොඩ මල්වල,රත්නපුර.452229560
ශ්‍රි ධම්මාලෝක විහාරස්ථානය,හෙලඋඩකන්ද,හල්වින්න, ගොඩකවෙල.778530444
ශ්‍රි ධර්මරාජ විහාරය,දොඹගස්වින්න,ලෙල්ලෝපිටිය
ශ්‍රි ධර්මවිජයාරාමය,ගල්ගොඩගම,වැලිගෙපොල.453455604
ශ්‍රි ධර්මානන්ද විද්‍යායතන පිරිවෙණ,මිරිස්වත්ත,බලංගොඩ.453450102
ශ්‍රි ධර්මායතනය,මහවල,රත්නපුර.453459667
ශ්‍රි ධර්මාශ්‍රමය,මැදගංඔය,වැලිගෙපොල.454364434
ශ්‍රි නන්දාරාමය,බේන්දළුව,පරකඩුව.717233627
ශ්‍රි නන්දාරාමය,පහලහේන,බටේවෙල,වේවැල්වත්ත,රත්නපුර453145299
ශ්‍රි නාගබෝධි විහාරය,බෝධිමළුව,පරකඩුව.0362258069 / 0718541680
ශ්‍රි නාගබෝධි විහාරය,ඇත්ඹය,රත්නපුර.452224913
ශ්‍රි නාගරුක්ඛාරාමය,හිදුරංගල,කිරිඇල්ල.718403779
ශ්‍රි නාලන්දාරාමය,බුංගිරිය,කහවත්ත.0453450666 / 0716299907
ශ්‍රි නාලන්දාරාමය,මැදගම,ගිලිමලේ,රත්නපුර.
ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාමය,ගල්ලැල්ල,රත්නපුර.452248115
ශ්‍රි පරමදර්ශනාරාමය,පරගහමඩිත්ත,අකරැල්ල,ඕපනායක.453456307
ශ්‍රි පාද ආරණ්‍ය සේනාසනය,පලාබද්දල,රත්නපුර.723555817
ශ්‍රි පුර්වාරාමය,ඇල්ලෙගෙදර,රත්නපුර.453453444
ශ්‍රි පුෂ්පාරාමය,පිටරවුම් පාර,රත්නපුර.452248115
ශ්‍රි පුෂ්පාරාමය,මගයාය,අමිබැවිල,පල්ලෙබැද්ද.453453697
ශ්‍රි බෝපත් සමාධි ධර්මායතනය,අගලවත්ත,කීරගල,කුරුවිට.0716824707 / 0452263881
ශ්‍රි බෝධි වර්ධනාරාමය,ගොළුවාවිල පාර,ෆාර්ම්ගාඩ්න්,රත්නපුර.452225399
ශ්‍රි බෝධිගිරි විහාරය,පැල්වාඩිය,රත්නපුර.452229154
ශ්‍රි බෝධිගුත්තාරාමය,ගල්ලින්න,ගවරන්හේන,බලංගොඩ.453453564
ශ්‍රි බෝධිමංඩලාරාම පුරාණ විහාරය,බෝම්බුව,බලංගොඩ.455610655
ශ්‍රි බෝධිමාලකාරාමයඋතුරු කනේගල්ල,සුදාගල,කුරුවිට.
ශ්‍රි බෝධිමාලකාරාමය,කාහේන්ගම,ඒදණ්ඩවල,කුරුවිට.452262221
ශ්‍රි බෝධිමාලකාරාමය,සුමනගම,මිල්ලවිටිය,කුරුවිට.712512445
ශ්‍රි බෝධියංගන විසුද්ධාරාමය,පත්බේරිය,පරකඩුව.0363363340 / 0716537510
ශ්‍රි බෝධිරාජ ධම්මාරාම විහාරස්ථානය,අංක 20 1,පනහකඩුව,කොළඹගේආර.710409232
ශ්‍රි බෝධිරාජාරාමය,ශ්‍රි බෝධිරාජාරාම මාවත,රත්නපුර.452223266
ශ්‍රි බෝධිරාජාරාමය,මොලමුර,රජවක,බලංගොඩ.455683566
ශ්‍රි බෝධිරුක්ඛාරාම පුරාණ විහාරය,වෙලගෙපොල,රංවල,ගොඩකවෙල.453607370
ශ්‍රි බෝධිරුක්ඛාරාමය,අමුණුතැන්න,ගල්ලැල්ල,රත්නපුර452463487
ශ්‍රි බෝධිරුක්ඛාරාමය,පුහුල්යාය,කොස්වැටිය,පල්ලේබැද්ද.452241093
ශ්‍රි බෝධීරාජාරාමය,නවනැලිය,කොළොන්න.775768394
ශ්‍රි මංගලාරාමය,ළියඳවෙල,ගිලිමලේ,රත්නපුර.718675010
ශ්‍රි මන නන්දනාරාමය,තෙප්පනාව,මැදගම,කුරුවිට.0453452595 / 0777942090
ශ්‍රි මහින්දාරාමය,ගෝනපිටිය,තැන්නපිටිහේන,කුරුවිට.714927001
ශ්‍රි මුදලින්දාරාමය,වැලිගෙපොල.452227500
ශ්‍රි මුදලින්දාරාමය,තැන්නහේන,රංවල,ගොඩකවෙල.715927831
ශ්‍රි මෙත්තාරාමයපොහොරබාව,පරකඩුව.0363362133 / 0718420398
ශ්‍රි රණසිංහාරාමය,පහළ කුරුවිට,කුරුවිට.452263514
ශ්‍රි රත්නදිපාරාමය,කෙම්පනාවත්ත,රත්නපුර.718300511
ශ්‍රි රත්නාලෝක විහාරය,තිබෝල්කැටිය,කොළඹගෙආර.725347790
ශ්‍රි වජිරාරාමය,නඩුකාරදෙනිය,කුරුවිට.0452262979 / 0770115171
ශ්‍රි වාපිකාරාමය,පැරඩයිස්,කුරුවිට.452263539
ශ්‍රි විජයමංගලාරාමය,වළදුර,කුරුවිට.718400339
ශ්‍රි විජයාරාමය,පැරඩයිස්,කුරුවිට.452262547
ශ්‍රි විජයාරාමය,ඇඹුල්දෙනිය,ගිලිමලේ,රත්නපුර.455676178
ශ්‍රි විජයාරාමය,ගැටන්ගම,රත්නපුර.452223155
ශ්‍රි විජයාරාමය,කීරපත්දෙනිය,වැලිගෙපොල.453459083
ශ්‍රි විජිතාරාමය,වේවැල්වත්ත,රත්නපුර.453459653
ශ්‍රි විද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන් විහාරය,මිල්ලවිටිය,කුරුවිට.452262404
ශ්‍රි විමලදර්ශනාරාමය,කොස්ගල,කහංගම,රත්නපුර.711087874
ශ්‍රි විමලාරාම මහා විහාරය,අමුහේන්කන්ද,තලාවිටිය,පරකඩුව.0362258059 / 0727000223
ශ්‍රි විමලාරාමය,කොස්වැටිය,පල්ලේබැද්ද.452241093
ශ්‍රි විවේකාරාමය,මුවගමකන්ද,රත්නපුර.452230410
ශ්‍රි විශුද්ධාරාමය,උඩ ඇල්ලේපොල,බලංගොඩ.
ශ්‍රි විසුද්ධාරාම පුරාණ විහාරය,මිටිපොල,ඇහැලියගොඩ.0363866282 / 0710526732
ශ්‍රි විසුද්ධාරාම මහා විහාරය,ඇරැපොල,ඇහැලියගොඩ.0362259528 / 0711800190
ශ්‍රි වේළුවනාරාමය,නැගෙනහිර මුදුන්කොටුව,පෙහොරබාව,පරකඩුව.363860738
ශ්‍රි ශාක්‍ය සිංහාරාමය,පරගලතැන්න,වළදුර,කුරුවිට.718372251
ශ්‍රි ශාන්තිනිකේතනාරාමය,දෙමුවාත,රක්වාන.452246220
ශ්‍රි ශෛලබිම්බාරාමය,ආනන්දපුර,පරකඩුව.724019265
ශ්‍රි ශෛලලෙන් විහාරය,සමන් පෙදෙස,රත්නපුර.455617957
ශ්‍රි ශෛලාරාමය,කොක්කෝවිට,පුස්සැල්ල,පරකඩුව.0452262103 / 0779739940
ශ්‍රි සද්ධර්මාලංකාර පිරිවෙන් ආයතනය,අංක 10,කෙලින් විදිය,රත්නපුර.452222418
ශ්‍රි සඳහම් ආශ්‍රමයඅක්කර 100, නමුණු තැන්න, කිරිඇල්ල768801363
ශ්‍රි සමන්ත මුනින්දාරාමය,විතාරම්පංගුව,ලස්සකන්ද,එරත්න,කුරුවිට.0771603320 / 0713763515
ශ්‍රි සමන්තභද්‍රාරාමය,ලස්සකන්ද,එරත්න,කුරුවිට.711540770
ශ්‍රි සම්බුද්ධ ජයන්ති විහාරය,කාවන්තිස්සපුර,ඇඹිලිපිටිය.728334440
ශ්‍රි සම්බුද්ධාරාමය,වැලිකුඹුර,රත්ඟඟ,කුඩාව,රත්නපුර457929195
ශ්‍රි සාංඝිකාරාමය,ඇල්ලගාව.034 2269341 / 0718120080
ශ්‍රි සාංඝිකාරාමය,හල්පේ,දොඩම්පේ,කුරුවිට.0452264583 / 0724651554
ශ්‍රි සුගත නාග බෝධි විහාරය,ඹ්විටිගම,පොහොරබාව,පරකඩුව.453452595
ශ්‍රි සුගත භාවනා මධ්‍යස්ථානයමැදහින්න පින්නවල බලංෙගාඩ765890142
ශ්‍රි සුගතනන්දනාරාමය,මහඕමාර,රංවල,ගොඩකවෙල.711717412
ශ්‍රි සුගතාරාමය,හටංගල,වැලිගෙපොල.718179469
ශ්‍රි සුගතාරාමය,හල්පේ,දොඩම්පේ,කුරුවිට.713572066/718268396
ශ්‍රි සුදර්ශන රන්කොත් පුරාණ විහාරය,රාස්සගල,බලංගොඩ.457922491
ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමයහීන් බැරැණ්ඩුව, බැරැණ්ඩුව, රත්නපුර.453463379
ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමය,ආදාගල,ඇහැලියගොඩ.0716937002 / 0362257444
ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමය,මෙනේරිපිටිය,පරකඩුව.712311410
ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමය,මියනදෙනිය,පොහොරබාව,පරකඩුව.755881211
ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමය,පහළ ආදළුව,කොළඹගෙආර.725028354
ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමය,කහංගම,රත්නපුර.452230633
ශ්‍රි සුධර්මාරාමයපැළැඳගම,වේවැල්වත්ත,රත්නපුර452453678
ශ්‍රි සුධර්මාරාමය,ගංගොඩ,රක්වාන.453470218
ශ්‍රි සුනන්දාරාමය,එරත්න,කුරුවිට.713404657
ශ්‍රි සුන්දරාරාමය,පාතගම,කුරුවිට.453602395
ශ්‍රි සුබෝධාරාමය,මඩවලලන්ද,පල්ලෙබැද්ද.453462631
ශ්‍රි සුමතිපාල නාහිමි සෙනසුන් අරණ,ඉහල රත්ගම,ගල්ලෑල්ල,රත්නපුර.718395234
ශ්‍රි සුමන ජෝතිකාරාමය,බානගොඩ,ගල්ලැල්ල,රත්නපුර.
ශ්‍රි සුමන පිරිවෙණ,මුද්දුව,රත්නපුර.452222361
ශ්‍රි සුමන පිරිවෙන් විහාරය,බුළුගහපිටිය,ඇහැලියගොඩ.362258354
ශ්‍රි සුමන බෝධිගිරි විහාරය,හැතැම්මපොළ,කෝප්පකන්ද,ඕමල්පේ.771384735
ශ්‍රි සුමනදර්ශනාරාමය,කැලෑගම්මන,වැලිගෙපොල.452227064
ශ්‍රි සුමනදේවාරාමය,සූදාගල,කුරුවිට.455672079
ශ්‍රි සුමනාරාමය,දේවාලයගාව,රත්නපුර.452230657
ශ්‍රි සුමනාරාමය,තාලිගමයාය,ගල්පාය,පල්ලෙබැද්ද.
ශ්‍රි සුමේධාලංකාර විහාරය,මුවන්තැන්න,රත්නපුර.452230210
ශ්‍රි සුවිසුද්ධාරාම පුරාණ විහාරය,කදන්ගොඩ ,කුරුවිට.727188933
ශ්‍රි හේමගිරි විහාරස්ථානය,කලුගල,විජේරිය.0455673221 / 0727747992
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,පහලගලතුර,කිරිඇල්ල.718268390
ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍ර‍ාරාමය,කල්තොට,බලංගොඩ453460426
ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍රාරාමය,දාමහන,බලංගොඩ.452286796
ශ්‍රී තිසරණ දහම් සෙවන විහාරය,කිරිල්ලගහදෙනිය,මාරපන,රත්නපුර.453456586
ශ්‍රී දිඹුල්වල පුරාණ විහාරය,දිඹුල්වල ,කහවත්ත.453455914
ශ්‍රී නිග්‍රෝධාරාමය,විලබඩ, පින්නකන්ද,ගොඩකවෙල.
ශ්‍රී පරමනන්දාරාමය,මද්දෙකන්ද,බලංගොඩ.453452092
ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය,තොරණකඩ,ඇහැලියගොඩ.362258025
ශ්‍රී බෝධිධම්ම නිකේතනය,උස්බිම් ජනපදය,පස්සරමුල්ල,ඉඹුල්පෙ.726352069
ශ්‍රී මුදලින්දාරාමය,ඉහළ හකමුව,රත්නපුර.452226491
ශ්‍රී මූලාරාමය,මුල්ගම,බලංගොඩ.
ශ්‍රී සිලදර්ශනාරාමය,බැංකියවත්ත,බුලත්ගම,බලංගොඩ.
ශ්‍රී සුගතාරාමය,එගොඩවලේබඩ,බලංගොඩ.758257599
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,පහල වතුපිටිය,උඩ කරවිට,කරවිට.0452279081 / 0755007566
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,පාතකඩ,නිවිතිගල.453451010
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,ලියනෙක්කන්ද,පනහැටගල,කලවාන.719487238
ශ්‍රී අග්‍රබෝධි විහාරය,බිස්සගල,මොරවාඩිය , ඕමල්පේ.712838714
ශ්‍රී අග්‍රබෝධී විහාරය,බටඇදිරිය,රත්නපුර.0453460625 / 0714926432
ශ්‍රී අභයතිලකාරාම පුරාණ විහාරයපනාවැන්න,කහවත්ත.715508883
ශ්‍රී අභයවර්ධනාරාමය,රිල්හේන,පැල්මඩුල්ල.452275283
ශ්‍රී අභයසිංහාරාමය,ගබ්බෙල,කහවත්ත.453450642
ශ්‍රී අභිනවරාමය,වෙලන්හින්න,බලංගොඩ.755409239
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,කැටේපොල,ඇල්ලගාව,රත්නපුර.755340048
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,පොල්වත්තහේන, ඕපනායක.712235246
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,හඟරංගල,කලවාන.452255425
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,පැලවත්ත,පනාපොල, කලවාන.713417901
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,ඇලපාත දකුණ, රත්නපුර.0453464426 / 0714401989
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,පනාපිටිය,කහවත්ත.
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,වලකඩ,ඕමල්පේ.
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,හේවායින්න,අවිස්සාවේල්ල.0718442288 / 0332268110
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,විල්ආර,වැලිපත,බලංගොඩ.453468944
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,පිටකැලයම,දොළොස්වල කන්ද, නිවිතිගල.0453460280 / 0776432676
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,වත්තේපංගුව,කුටිටාපිටිය,පැල්මඩුල්ල.724722229
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,යකහළුතැන්න,බලංගොඩ.
ශ්‍රී අභිනවාරාමය,වැවගම,කොක්කාවිට,කලවාන.0718400278 / 0773611221
ශ්‍රී අශෝකාරාම විහාරස්ථානය,පොතුවිල,පනාපිටිය,කහවත්ත.0453451009 / 0176334971
ශ්‍රී අශෝකාරාමය,පන්නිල,උඩනිරිඇල්ල, රත්නපුර.770094333
ශ්‍රී අශෝකාරාමය,උඩ පෑබොටුව,පෑබොටුව.0453455241 / 0712506348
ශ්‍රී අශෝකාරාමය,විජිනත්කුඹුර,බලංගොඩ.
ශ්‍රී අස්වත්ථාරාම පුරාණ විහාරය,ඇදිමිටිකන්ද,කොළොන්න.452260105
ශ්‍රී අානන්දාරාමය,පොත්කතන්ද,මාරපන,රත්නපුර.719731451
ශ්‍රී ආනන්ද බෝධිරාජාරාමය,ඩී 15 ඇල,කුට්ටිගල,පදලංගල.475686628
ශ්‍රී ආනන්ද බෝධිරාජාරාමය,උඩකඩගම,නීලගම හේන්යාය,කහවත්ත453453349
ශ්‍රී ආනන්දාරාමය,මහවලවත්ත,මිණිපුරදුම්බර.343943404
ශ්‍රී ආනන්දාරාමය,කීනගහවිල,කලටුවාව.0344914947 / 0812310212
ශ්‍රී ආනන්දාරාමය,දිගන්දල,දෙමුවාත,රක්වාන.0453454806 / 0766628290
ශ්‍රී ආනන්දාරාමය,99,නින්දගම්පැලැස්ස,ගගේයාය,ඇඹිලිපිටිය.473485955
ශ්‍රී ඇලපාතාරාම විහාරය,අල්පිටිය,ගොඩකවෙල.452273135
ශ්‍රී ඉන්දසුමනාරාමය,වික්‍රමකන්ද,කරඳන.452265795
ශ්‍රී ඉසිපතනාරාමය,උඩ කරවිට,කරවිට.0712279335 / 0718566644
ශ්‍රී උත්තරපබ්බතාරාමය,සමන්පුර,කලවාන.715240500
ශ්‍රී උභයතිලකාරාමය,රක්වාන.452246432
ශ්‍රී කදලිවනාරාමය,මිල්ලකඩේ, ඕපනායක.
ශ්‍රී කල්‍යාණාරාමය,කිරිමැටිතැන්න,බලංගොඩ.452286919
ශ්‍රී කළ්‍යාණ බෝධිරාජාරාමය,බෝපැත්ත,ලෙල්ලෝපිටිය.714396910
ශ්‍රී කාවන්තිස්ස රජමහා විහාරය,පනාමුර,ඇඹිලිපිටිය473480697
ශ්‍රී කාවන්තිස්ස රජමහා විහාරය,පල්ලේගම,ඇඹිලිපිටිය.472230018
ශ්‍රී කුකුළුවා රජමහා විහාරය,ර පිඹුර,පිඹුර.714396677
ශ්‍රී කුසුමරුක්රාඛාමය,ඇඹිල්ලපිටිය,පහළ කුකුළේගම, කලවාන.0452255775 / 0718300804
ශ්‍රී ක්ෂේත්‍රාරාමය,කලවාන පාර,නිවිතිගල.452279213
ශ්‍රී ඛෙත්තාරාමය,නිකගොඩ,ර පිඹුර.455678375
ශ්‍රී ඛෙත්තාරාමය,වැලිහිර,බොල්තුඹේ, පින්නවල,බලංගොඩ.717272187
ශ්‍රී ඛෙත්තාරාමය,ගොල්ලුම්පාන,කොස්වත්ත, කලවාන.0453607222 / 0722559970
ශ්‍රී ඛෙත්තාරාමය,ඇරෑපෝරුව,කොලොන්න.767935860
ශ්‍රී ඛෙත්තාරාමය,ගොඩවෙල,ඕමල්පේ.718182140
ශ්‍රී ඛෙත්තාරාමය,කුමාරගම,බලංගොඩ.452287095
ශ්‍රී ගංගාතිලක මහා විහාරය,අධිකාරිය,දොඩම්පේ.453452853
ශ්‍රී ගංගාතිලක විහාරය,සිතගල,බලංගොඩ.453456711
ශ්‍රී ගංගාරාම පිරිවෙන් විහාරය,දෑල.0452279392 / 0719905608
ශ්‍රී ගංගාරාම පුරාණ විහාරය,කොටාමුල්ල,කරංගොඩ, රත්නපුර.714682515
ශ්‍රී ගංගාරාම පුරාණ විහාරය,දෙහෙරගොඩ,එල්ලාවල.362258909
ශ්‍රී ගංගාරාම පුරාණ විහාරය,පොතුපිටිය,කලවාන.713675710
ශ්‍රී ගංගාරාමය,නාකන්දල,ඇහැලියගොඩ.0362258552 / 0772176900
ශ්‍රී ගංගාරාමය,වීදාගම,මොරහැල,බලංගොඩ.457911565
ශ්‍රී ගංගාරාමය,පිටිගලකන්ද,කලවාන.0453600903 / 0718674809
ශ්‍රී ගංගාරාමය,බලවින්න,ගොඩකවෙල.452241183
ශ්‍රී ගංගාරාමය,කැන්දපොල ,රක්වාන.453454349
ශ්‍රී ගංගාරාමය,මැදබැද්ද,කල්තොට,බලංගොඩ.455686301
ශ්‍රී ගංඟාරාමය,අයගම.779996372
ශ්‍රී ගලේබෝධි විහාරය,මොදරවාන,ඇඹිලිපිටිය.715802892
ශ්‍රී ගුණරතනාරාමය,උඩගම,පල්ලේබැද්ද.
ශ්‍රී ගුණාලංකාරාමය,උළුපිටිය,හතරබාගේ,බලංගොඩ.723209763
ශ්‍රී ගෞතම විහාරය,කළුඅදුර,හේවායින්න,අවිස්සාවේල්ල.718378025
ශ්‍රී ඝනාරාම මහා විහාරය,ඇල්ලගාව.0714396973 / 0452265767
ශ්‍රී චන්ද්‍ර‍‍සේකර මුදලින්දාරාමය,මහවලතැන්න,බලංගොඩ.453451734
ශ්‍රී චන්ද්‍රාරාමය,යටිපස්ගමුව,වැලිගෙපොල.718179469
ශ්‍රී චන්ද්‍රිකාරාමය,තුංකම,ඇඹිලිපිටිය.
ශ්‍රී චිත්ත විවේකාරාමයසමඟිපුර,සමඟිපුර, රත්නපුර0454926838 / 0453602853
ශ්‍රී චිත්තවිවේක සේනාසනය,පුණ්‍යග්‍රාමය,මිල්ලකඩේ, දොඩම්පේ,රත්නපුර.0452265573 / 0713184594
ශ්‍රී චිත්‍රා ඇල්ල භාවනා මධ්‍යස්ථානය,නැදුරණ,ඇහැලියගොඩ.0776225421 / 0363368177
ශ්‍රී ජය ශ්‍රී මහා බෝධිරුක්ඛාරාමය,අරලියගහකන්ද,කිංචිගුණේ,බෙලිහුල්ඔය.453462040
ශ්‍රී ජයතිලක විජයරත්නාරාමය,කෙටේතැන්න,කහවත්ත.452270237
ශ්‍රී ජයබෝධි විහාරය,රත්න හංගමුව,රත්නපුර.0452232217 / 0777363336
ශ්‍රී ජයමහා විහාරය,හල්වින්න,ගොඩකවෙල.455677805
ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාමය,පහල වලේබොඩ,බලංගොඩ.770679302
ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාමය,දොළොස්වල,නිවිතිගල.452279234
ශ්‍රී ජයසුමනාරාමය,රජසිසුගම,කරන්ගොඩ, රත්නපුර.
ශ්‍රී ජයසුමනාරාමය,දාපනේ,ඕමල්පේ.457912051
ශ්‍රී ජයසෝමාරාමය,නම්මුණියාවත්ත,කිරිඇල්ල457921791
ශ්‍රී ජිනජෝතිකාරාමය,මාමල්ගහ,ඉඹල්පෙ.453452117
ශ්‍රී ජිනරතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,මොරකැටිය,ඇඹිලිපිටිය.475674963
ශ්‍රී ජිනරතනාරාමය,මාපොට,කලටුවාව
ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍රාරාමය,ගුරුබැවිල,පින්නවල,බලංගොඩ.453046165
ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍රාරාමය,වෙරළුගහමුල,රක්වාන.452246312
ශ්‍රී ඥානාරාම පුරාණ විහාරයවැලිමළුව,ලෙල්ලෝපිටිය.711906872
ශ්‍රී ඥානාරාමය,ඉහළ බෝපිටිය,පැල්මඩුල්ල.715531228
ශ්‍රී තපස්සරාරාමය,තපස්සරකන්ද,කලවාන.0452255575 / 0718300804
ශ්‍රී තාලරුක්ඛාරාම පුරාණ විහාරය,නියංගම,ගොඩකවෙල.455732438
ශ්‍රී තාලරුක්ඛාරාමය,මුලඇඬියාවල,ඇඹිලිපිටිය.474923856
ශ්‍රී තිලකරත්නාරාමය,රත්නපුර පාර,කලවාන.0452255345 / 0714396677
ශ්‍රී ත්‍රිවිද්‍යාරාමය,සිකරදෙනිය,ඉහළ හකමුව,මාරපන.779238690
ශ්‍රී දුමින්දාරාමය,හොරකැටිය,බලංගොඩ.
ශ්‍රී දෙනගමු රජමහා විහාරය,ඉද්දමල්ගොඩ,ගැටහැත්ත.362257381
ශ්‍රී දෙව්රම් විහාරය,චෝගී ගම්මානය, උඩ නිරිඇල්ල,රත්නපුර.453453745
ශ්‍රී දෙව්රම් විහාරය,ජයතුංකන්ද,උල්ලිඳුවාව.771887699
ශ්‍රී දේවගිරිවිහාරය,මස්සැන්න,බලංගොඩ.452287180
ශ්‍රී දේවප්‍රියාරාම පුරාණ විහාරය,දෙලගහතැන්න,බලංගොඩ.755550903
ශ්‍රී ධම්ම නිකේතනාරාමය,බටේවෙල, හත්තැල්ල, ඕපනායක.711550791
ශ්‍රී ධම්මදීපාරාමය,හඳගිරිය,බලංගොඩ.711504354
ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත ධර්මායතනය,ඇල්ලේගෙවත්ත,කහවත්ත.453454950
ශ්‍රී ධම්රජ පිරිවෙන් විහාරස්ථානය,කොස්නාතොට, ගොඩකවෙල.452240028
ශ්‍රී ධර්ම නිකේතනාරාම විිහාරස්ථානය,ඕපාත,අංක 03,කහවත්ත.719672781
ශ්‍රී ධර්ම නිකේතනාරාමය,ගෝණකුඹුර,රත්නපුර.719425311
ශ්‍රී ධර්ම නිකේතනාරාමය,ඇන්දාන,කහවත්ත.0453450268 / 0718847831
ශ්‍රී ධර්ම විජයාශ්‍රමය,හත්තැලිහෙල, අකරැල්ල, ඕපනායක.453466684
ශ්‍රී ධර්මදුත බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,සිංහලගොඩ,මැදගලතුර.453468056
ශ්‍රී ධර්මරත්නාරාමය,වෙහෙරගොඩ,හල්පෙ,බලංගොඩ.752196421
ශ්‍රී ධර්මවිජයාරාමය,හිටුවල,පින්නවල,බලංගොඩ.455786766
ශ්‍රී ධර්මවිජයාරාමය,කොටුවැල්පොල,විකිලිය,බලංගොඩ.455781253
ශ්‍රී ධර්මාකර විහාරය,10 කණුව,කෑල්ලගම.453455243
ශ්‍රී ධර්මායතනය,යාසින්න,කහවත්ත.776330640
ශ්‍රී ධර්මාරාමය,ගල්කුළුගොඩ,ගොඩකවෙල.453453697
ශ්‍රී ධර්මාරාමය,කන්දේවත්ත,සිංහලගොඩ.
ශ්‍රී ධීරානන්ද බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,කණාදොළ,රත්නපුර.0452230802 / 0714417973
ශ්‍රී නන්දාරාම විවේක සේනාසනය,කඩිගල්ල,නෑදොල,බොරළුවගෙඅයින.0455418746 / 0455460424
ශ්‍රී නන්දාරාම විහාරය,ආරච්චිකුඹුර,බුළුතොට.0772207947 / 0453466161
ශ්‍රී නන්දාරාමය,පල්ලේබැද්ද.452241125
ශ්‍රී නන්දාරාමය,උඩුමුල්ල,බලංගොඩ.452287360
ශ්‍රී නාගපුෂ්පාරාමය,දම්බුළුවන,රත්නපුර.0453601120 / 0714994540
ශ්‍රී නාගබෝධි බෞද්ධ විහාරය,බාදුරාඇල,දම්බුවවන, රත්නපුර.714889428
ශ්‍රී නාගරුක්ඛාරාමය,කිරිපෝරුව,ඇහැලියගොඩ.718246952
ශ්‍රී නාගරුක්ඛාරාමය,විලේගොඩ,ඇහැලියගොඩ.362258023
ශ්‍රී නාගරුක්ඛාරාමය,දොරපනේ,ඕමල්පේ.473626302
ශ්‍රී නාගාරාම පුරාණ විහාරය,මාරපන දකුණ,රත්නපුර.714430961
ශ්‍රී නිකේතනාරාමය,උමංගෙදර,ඇල්ලගාව.774108425
ශ්‍රී නිකේතාරාමය,දෙල්වල,රත්නපුර.453462198
ශ්‍රී නිධන්ගල බෝධි විහාරය,නාරංගොඩ,පැල්මඩුල්ල.452274491
ශ්‍රී නිවාසාරාම මූල මහා විහාරය,උඩකරවිට,කරවිට.452279365
ශ්‍රී නීග්‍රෝධාරාමය,වත්තහේන,වතුරාව,කලවාන.0363366266 / 0724055180
ශ්‍රී නීග්‍රෝධාරාමය,නාවලකන්ද,කලවාන.453455291
ශ්‍රී නීග්‍රෝධාරාමය,රංවල,ගොඩකවෙල.713613390
ශ්‍රී පන්ථාරාමය,තෙරුන්නාන්සේගම,තුංකම.475710065
ශ්‍රී පබ්බතගිරි බෝධි විහාරය,කෝප්පකන්ද,ඕමල්පේ.714977023
ශ්‍රී පරමබෝධිරාජාරාමය,පින්වත්ත,උඩගම,පින්නවල,බලංගොඩ178566957
ශ්‍රී පරමමණ්ඩනාරාම පුරාණ විහාරය,නොරගල්ල,දෑල.0452279394 / 0714447974
ශ්‍රී පාද අඩවි වන සෙනසුන,දෙමෝදර,ගල්ලෑල්ල,රත්නපුර.779675715
ශ්‍රී පාද රජමහා විහාරය,විද්‍යාල මාවත,ගල්පොත්තාවල, පැල්මඩුල්ල.452274360
ශ්‍රී පියදර්ශනාරාමය,විතානගම,අයගම.711585806
ශ්‍රී පුණ්‍ය වර්ධනාරාමය,ගමික්කන්ද.අයගම.0453454764 / 0714691979
ශ්‍රී පුන්‍යාරාම විහාරය,හේවාදිවෙල,ඉඹුල්පේ.716419028
ශ්‍රී පුරාණ ටැම්පිට විහාරය,ඕමල්පේ.453483085
ශ්‍රී පුර්වාරාම උමං විහාරය,අම්පිටිතැන්න, උතුරු හුණුවල,ඕපනායක.452270881
ශ්‍රී පුර්වාරාමය (සාම විහාරය),බටදුර,හත්තැල්ල, ඕපනායක.719204550
ශ්‍රී පුර්වාරාමය,ගවරගිරිය,අයගම.453458983
ශ්‍රී පුෂ්පාරාම ටැම්පිට රජ මහා විහාරය,පින්නවල,බලංගොඩ.453461568
ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය,වේරගම,උඩනිරිඇල්ල, රත්නපුර.453452061
ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය,තෙල්බදුආර,ඇඹිලිපිටිය.
ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය,මාවතපල්ල, දළුග්ගල,කහවත්ත.721125572
ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය,පොල්වත්ත,ඇහැලියගොඩ.363361143
ශ්‍රී පූර්වාරාමය,වතුරාව,කලවාන.718497906
ශ්‍රී පූර්වාරාමය,කුඩුමිරිකන්ද,ලයිට්පාර,ගල්පාය‍,පල්ලෙබැද්ද.716429929
ශ්‍රී පේමරතනාරාමය,බොරාල,පැල්මඩුල්ල.718675070
ශ්‍රී ප්‍රඥාවංශ ප්‍රියදර්ශනාරාමය,ගවරන්හේන,බලංගොඩ.
ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශනාරාමය,උඩගම,පින්නවල.453452191
ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශනාරාමය,නළුවෙල,බලංගොඩ.452287621
ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශනාරාමය,සමන්පුර ජනපදය,කලවාන.778219754
ශ්‍රී බෝධි අංගන විවේකාශ්‍රමය,හොලීපිටිය,දොඩම්පේ,රත්නපුර.715732821
ශ්‍රී බෝධි නිකේතනාරාමය,බෝපැත්ත,ගැටහැත්ත.362259311
ශ්‍රී බෝධිගිරි විහාරය,02 කණුව,කෝංකටුව,ඇඹිලිපිටිය.714269295
ශ්‍රී බෝධිගිරි විහාරස්ථානයවෙලේවතුගොඩ,කොලොන්න
ශ්‍රී බෝධිතිලකාරාමය,පින්නවල පාර,ඇල්ලෙ අරාව,බලංගොඩ.752242659
ශ්‍රී බෝධිනන්දාරාමය,රජවක,බලංගොඩ.765373244
ශ්‍රී බෝධිනන්දාරාමය,පිල්ලකුඹුර,බලංගොඩ.455714933
ශ්‍රී බෝධිනායකාරාමය,බෝපැත්ත,ගැටහැත්ත.362259354
ශ්‍රී බෝධිමළු විහාරය,මීගස්වෙල,අැහැලියගොඩ.362258884
ශ්‍රී බෝධිමළු විහාරය,හපුගහකුඹුර,බලංගොඩ.453459818
ශ්‍රී බෝධිමළු විහාරය,රුක්අත්තන,බලංගොඩ.455711374
ශ්‍රී බෝධිමළු විහාරය,එළමල්පේ,රංවල,ගොඩකවෙල.712619882
ශ්‍රී බෝධිමළුව විහාරය,97 1 2,තිබොල්කැටිය,කොළඹගෙආර.714431489
ශ්‍රී බෝධිමාලකාරාමය,මුත්තෙට්ටුවෙගම,බෙලිහුල්ඔය.453457200
ශ්‍රී බෝධිමාලකාරාමය,උඩඇල්ලෙපොල,බලංගොඩ.452286789
ශ්‍රී බෝධිමූලාරාමය,රජවත්ත,රක්වාන.718165312
ශ්‍රී බෝධිරත්නාරමය,මණ්ඩදෙනිය,දොඩම්පේ.714218163
ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්මායතනය,හිගුරආර,ඇඹිලිපිටිය.474931725
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරය,නිරිඇල්ල පහළ කොටස,උඩ කරවිට,කරවිට.455730502
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය,කඩුගම්මුල්ල,කිරිඇල්ල.718268390
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය,කිරළවැල්කටුව,ඇඹිලිපිටිය.719521908
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය,මෝරගල,ඇහැලියගොඩ.0362259200 / 0362257354
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය,පහලගලගම,බෙලිහුල්ඹය.752680230
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය,දඩයම්කන්ද,ඕමල්පේ.
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය,ඌරාවල,වැලිගෙපොල.718503500
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය,බුළුවෙල,රංවල,ගොඩකවෙල.712873547
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය,තෙලදිරිය,බලංගොඩ.454351734
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය,කැටන්දො‍ල,රත්නපුර.454910498
ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමයරාමය,පල්ලෙවෙල,පින්නවල,බලංගොඩ.715260338
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරමය,ඉඩංගොඩ,කිරිඇල්ල.0455681350 / 0718268359
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම පුරාණ විහාරය,තන්ජන්තැන්න,බලංගොඩ.
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරය,හේනැග්ගෙගොඩ,හල්වින්න,ගොඩකවෙල.453459805
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරය,බුත්කන්ද,බොරළුවගෙඅයින.455678203
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරය,කැම්පනේ,ඕමල්පේ.718182140
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමයමිදලන, පැල්මඩුල්ල
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය,ගැටඅරළුව,බලංගොඩ.453453491
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය,නෙල්ලිවල,පින්නවල,බලංගොඩ.722536438
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය,නාවලකන්ද,උඩහවුපේ, කහවත්ත.0717104475 / 0712501260
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය,මොරතොට,ඕපනායක.729110005
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය,පනාන,වැලිගෙපොල.453459159
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය,ඉහල දාමහන,බලංගොඩ.
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය,පහල කිරිමැටිතැන්න,බලංගොඩ.453458928
ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය,බටයාය,ඇන්දාන,කහවත්ත.
ශ්‍රී බෝධිසත්ව ධර්මායතනය,කුඹුරුතැනිවෙල,බෙලිහුල්ඔය.453451667
ශ්‍රී බෝමළුව විහාරස්ථානය,නාගොඩ,ගැටහැත්ත.0716596428 / 0362257333
ශ්‍රී බෞද්ධාරාමය,කොස්වත්ත,කලවාන.452255001
ශ්‍රී භද්දේක විහාරි ආරණ්‍ය සේනාසනය,තන්ජන්තැන්න,බලංගොඩ.
ශ්‍රී මදරසිංහාරාමය,ඇහැලියගොඩ.362258116
ශ්‍රී මහ බෝධි පුරාණ විහාරය,කණතිරියන්වෙල.පින්නවල,බලංගොඩ.724490451
ශ්‍රී මහා විහාරය,විරගොඩ,හිදැල්ලන,රත්නපුර.452228832
ශ්‍රී මහින්ද මහා විහාරය,ගොඩකවෙල.452240034
ශ්‍රී මහින්දාරාම විහාරය,බ මුදුන්කොටුව,කිරිඇල්ල.0718165168 / 0716238241
ශ්‍රී මහින්දාරාමය,ගල්අමුණ,02 කණුව,පනාමුර,ඇඹිලිපිටිය.772053826
ශ්‍රී මහින්දාරාමය,තේ ජනපදය,අයගම.717503773
ශ්‍රී මහින්දාරාමය,තෝරකොළයාය,මුල්ඇඬියාවල,ඇඹිලිපිටිය.472247252
ශ්‍රී මහින්දාරාමය,පිටකන්ද,එල්ලාවල.0455785595 / 0778634533
ශ්‍රී මහින්දාරාමය,පනගම,දෑල.452279845
ශ්‍රී මහීපාල මන්තින්ද්‍රාරාමය,මැදගෙදරගොඩ,ඉඹුල්පේ,බලංගොඩ.776424681
ශ්‍රී මිළිඳුතලා වන සෙනසුන,ගාලවත්ත,පොතුපිටිය, කලවාන.0453601642 / 0711204144
ශ්‍රී මුචලින්දාරාමය,මීන්නාන,ගැටහැත්ත.362259620
ශ්‍රී මුණසිංහාරාමය,මුණසිංහපුර,කිරිඇල්ල.713444261
ශ්‍රී මුදලින්දාරාම බුදුරැස් විහාරය,විහාර මාවත,දම්මේ, ඇලපාත.0453602403 / 0713007005
ශ්‍රී මුදලින්දාරාම විහාරය,මාකඳුර,කහවත්ත.453464464
ශ්‍රී මුදලින්දාරාමය,මඩුවන්වෙල,කොළොන්න.453465590
ශ්‍රී මෙත්තාරාම නිශ්ශංඛ විහාරය,වෙත්තිලිකන්ද, හපුගස්තැන්න,ගොඩකවෙල.
ශ්‍රී මෙත්තාරාමය,වියලගොඩ,ඇහැලියගොඩ.362258148
ශ්‍රී මෛත්‍රී බෝධි විහාරයනාවලවත්ත ඝඋඩහවුපේ,කහවත්ත711906872
ශ්‍රී යෝගාශ්‍රම මහා විහාරය,වේරහැර,ගොඩකවෙල.452240700
ශ්‍රී රතනසිංහාරාමය,ගොඩගම,පැල්මඩුල්ල.452274296
ශ්‍රී රතනාරාමය,කුඹුගොඩආර,නවනගරය,ඇඹිලිපිටිය.473473987
ශ්‍රී රතනාලංකාර විහාරය,ගමකන්ද,ඕමල්පේ.714699835
ශ්‍රී රත්නාරමය,මාටුවගල,කිරිඇල්ල.0718171507 / 0727171507
ශ්‍රී රත්නාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනයදොලපල්ලහේන,හිදුරංගල, කිරිඇල්ල.342222773
ශ්‍රී රත්නාරාම සේනාසනය,කෙහෙල්ඹ්විටිගම, උඩනිරිඇල්ල,රත්නපුර.453467764
ශ්‍රී රත්නාරාමය,හපුරුගල,නිරල්ගම, රත්නපුර.453469166
ශ්‍රී රත්නාරාමය,බොරළුවගෙඅයින,බුත්කන්ද.112933384
ශ්‍රී රත්නාරාමය,පහළ බෝපිටිය,පැල්මඩුල්ල.718656945
ශ්‍රී රාජගිරි විහාරය,ඉත්තකන්ද.715151414
ශ්‍රී රුක්සෙවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,කනුග්ගල්ල,එල්ලාවල.716333168
ශ්‍රී රෝහණ බුලත්සිංහල විහාරය,මුගුණතැන්න,කොළොන්න.714977023
ශ්‍රී රෝහණ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,සූරියකන්ද,බුළුතොට.779955180
ශ්‍රී ලංකා ගංගාරාමය,පනිල්කන්ද,උල්ලිඳුවාව.455729029
ශ්‍රී ලෙනගිරි විහාරස්ථානය,කත්ලාන,පොතුපිටිය, කලවාන.714431709
ශ්‍රී වජිරාම නව බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,බිබිල හන්දිය,පින්නවල,බලංගොඩ.453452909
ශ්‍රී වජිරාරාමය,අම්බැවිල,පල්ලෙබැද්ද.718400028
ශ්‍රී වර්ධනාරාමය,දකුණු කුකුළේගම,කලවාන.718076344
ශ්‍රී වර්ධනාරාමය,කැකුණගොඩ,ඇලපාත, රත්නපුර.0452230945 / 0718300640
ශ්‍රී වර්ධනාරාමය,හන්දුරුකන්ද,පැල්මඩුල්ල.714392006
ශ්‍රී වර්ධනාරාමය,මනකුංකන්ද,යටාගර, කහවත්ත.712576776
ශ්‍රී වළගම්බා රජමහා විහාරය,මහඉත්තෑව,මාරපන,රත්නපුර.714430961
ශ්‍රී විජය නන්දනාරාමය,මාවුදැල්ල,දෑල.452229237
ශ්‍රී විජය බෝධිරාජාරාමය,පනාපොල,කලවාන.712029007
ශ්‍රී විජය මංගලාරාමය,නාඔුළුව,ගලහිටිය, ගොඩකවෙල.453459225
ශ්‍රී විජය වර්ධනාරාමය,වදගල,කරවිට,උඩකරවිට.453455163
ශ්‍රී විජය සුන්දරාරාමය,දෙල්ගොඩ ජනපදය, II පියවර, හතරමංහන්දිය,දවුලගල, කලවාන.0714687914 / 0712291474
ශ්‍රී විජයනන්දනාරාමය‍,උඩරංවල,රංවල,ගොඩකවෙල.
ශ්‍රී විජයරාජ පිරිවෙන් විහාරය,වැල්ලදුර,කහවත්ත.452273494
ශ්‍රී විජයසිංහාරාමය,ඉළුඹකන්ද,පොතුපිටිය, කලවාන.0453461890 / 0711882245
ශ්‍රී විජයාරාම පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරය,දෙල්ගොඩ,දවුගලගම, කලවාන.452255139
ශ්‍රී විජයාරාමය,බලිබත්ගොඩ,කරංගොඩ.0453456789 / 0718875195
ශ්‍රී විජයාරාමය,රත්න පරගල,අයගම.457910167
ශ්‍රී විජයාරාමය,හතරබාගේ,බලංගොඩ.723209763
ශ්‍රී විජයාරාමය,උඩවෙල,මොරහැල,බලංගොඩ.455346165
ශ්‍රී විජයාරාමය,පහලගම,එල්ලාවල.0363366573 / 0778655923
ශ්‍රී විජයින්දාරාම පුරාණ විහාරය,මඩලගම,කහවත්ත.0453459194 / 0714396537
ශ්‍රී විජේවික්‍රම අරණ්‍ය සේනාසනය,නුංගහයාය,ගොඩවෙල,ඕමල්පේ.719104266
ශ්‍රී විජේසුන්දරාරාමය,බෝධිමළුව,නරිස්ස,ඕපනායක.786412025
ශ්‍රී විජේසේකර මුදලින්දාරාමය,පලීගල,ඇහැලියගොඩ.778467986
ශ්‍රී විද්‍යාධර්ම පිරිවෙන් විහාරය,ඇල්ලවත්ත,බලංගොඩ.777181409
ශ්‍රී විමල දර්ශනාරාමය,දොළොස්වලක න්ද,නිවිතිගල.0455721967 / 0776432676
ශ්‍රී විමලකීර්ථ්‍යාරාමය,දෙමනගම්මන,ලෙල්ලෝපිටිය.714951769
ශ්‍රී විමලදර්ශනාරාමය,උඩ වතුපිටිය,උඩ කරවිට,කරවිට.779753470
ශ්‍රී විමලදර්ශනාරාමය,කට්ටංගේ,කහවත්ත.718196383
ශ්‍රී විමලරතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,අස්ගඟුල උතුර,ඇහැලියගොඩ.362258680
ශ්‍රී විමලාරාමය,වෑවිල,කලටුවාව.719328681
ශ්‍රී විවේකාරාමය,රජ්ජල්කන්ද,දියපොට,ඕමල්පේ.
ශ්‍රී විවේකාරාමය,තුංකිද,හතරබාගේ,බලංගොඩ.723209763
ශ්‍රී විවේකාරාමය,අලුත්නුවර,ඉඹුල්පේ.775104610
ශ්‍රී විවේකාරාමය,අළුකැටිය,මාටුවාගල.727722450
ශ්‍රී විවේකාරාමය,බෝවත්ත,රජවක,බලංගොඩ.543451724
ශ්‍රී විවේකාරාමය,බටුගම්මන,බලංගොඩ.714168295
ශ්‍රී විවේකාරාමය,මණ්ඩාදොළ ,කොළඔගම,නි‍විතිගල.453454802
ශ්‍රී විවේකාශ්‍රමය,උතුරු වැද්දාගල,වැද්දාගල, කලවාන.452255632
ශ්‍රී විශුද්ධාරාම විහාරය,කෝප්පකන්ද,ඕමල්පේ.
ශ්‍රී විශුද්ධාරාමය,විජේරිය.453466739
ශ්‍රී විශුද්ධාරාමය,ශ්‍රී පේමානන්ද මාවත,පෑබොටුව.0452279278 / 0718586198
ශ්‍රී විසුද්ධාරාම පුරාණ මහ විහාරය,කුඹල්ගම,සමනලවැව,බෙලිහුල්ඹය.775132729
ශ්‍රී විසුද්ධාරාමය,පින්නකන්ද,,
ශ්‍රී විසුද්ධාරාමය,ඉද්දමල්ගොඩ,පැල්මඩුල්ල.452275872
ශ්‍රී ශාක්‍ය සිංහබෝධිරාජාරාමය,වෑගපිටිය වත්ත,වෑගපිටිය,බලංගොඩ.769728082
ශ්‍රී ශාන්ති නිකේතනාරාමය,කිතුල්කැටිය, අකරැල්ල,ඕපනායක.
ශ්‍රී ශාන්තිබෝධි විහාරය,මනනගම,මනන්දොල, කහවත්ත.719731451
ශ්‍රී ශාස්ත්‍රෝදය පිරිවෙණ,මාරපන.452229295
ශ්‍රී ශෛලගංගාරාම රජමහා විහාරය,කරගස්තලාව,බෙලිහුල්ඔය.776444572
ශ්‍රී ශෛලතලාරාමයපරණපාර,බටුගෙදර,රත්නපුර455688627
ශ්‍රී ශෛලතලාරාමය,මඩුවන්වෙල,කොළඹගෙආර.
ශ්‍රී ශෛලතලාරාමය,දිගාන කන්ද උප තැපල් කාර්යාලය බාරේ, රත්නපුර.0453460890 / 0716754062
ශ්‍රී ශෛලතලාරාමය,කිරිදිගල,බලංගොඩ.453459893
ශ්‍රී ශෛලතලාරාමය,දෙමෝදර,මැදබැද්ද, කල්තොට,බලංගොඩ.
ශ්‍රී ශෛලදර්ශනාරාමය,කිරිබත්ගල,වටාපත.0454097715 / 0715106131
ශ්‍රී ශෛලරාජාරාමමඩලගම,ලෙල්ලෝපිටිය.714431254
ශ්‍රී ශෛලොත්තරාරාමය,මැදගලතුර,කිරිඇල්ල.719939737
ශ්‍රී සංඝාරාමය,සිළුමිණිගම,නවනගරය,ඇඹිලිපිටිය.472261578
ශ්‍රී සදහම් ආරණ්‍ය භාවනා මධ්‍යස්ථානය,කොස්ගුලන,පනාපොල, කලවාන.717546237
ශ්‍රී සද්ධර්මාරාම විහාරය,බොරළුගොඩ,පහලගම,එල්ලාවල.0362256007 / 0773532262
ශ්‍රී සද්ධර්මාරාමය,පනහැටගල,වතුරාව,කලවාන.0453603577 / 0718291434
ශ්‍රී සද්ධාරාම විහාරය,නන්දනගම,කොළොන්න.775768394
ශ්‍රී සඳගල විහාරය,බෝටියාවැව,ජදුර,පනාමුර.713082400
ශ්‍රී සමනලගිරි විහාරය,ගල්ලෙනකන්ද,මෙගොඩ වලේබොඩ,බලංගොඩ.773783717
ශ්‍රී සමාධි දහම් සෙවන,දම්මේ,මානාන, වෙම්බියගොඩ,කලවාන.
ශ්‍රී සමාධි විහාරයගුරුආර, ඇඹිලිපිටිය718298574
ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති ධර්ම ආයතනය,සමනල මාවත,පඹහින්න,බෙලිහුල්ඹය.714396203
ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ත්‍යාරාමය,වැවගම,කොක්කාවිට, කලවාන.716069311
ශ්‍රී සම්බුද්ධ විහාරය,පනාවල පාර,කන්දඋඩ,ඇහැලියගොඩ.0363364935 / 0777642022
ශ්‍රී සම්බුද්ධාරාමයගෝල්ඩන්ග්‍රෝ, ගල්ඇන්ද , රත්නපුර
ශ්‍රී සම්බෝධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,මහපැලැස්ස,කුඹුගොඩආර,ඇඹිලිපිටිය.
ශ්‍රී සම්බෝධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,තලකොලහින්න,මාවෙල,බලංගොඩ.453459754
ශ්‍රී සාංඝික මහා සුධර්මාරාමය,තුඹගොඩ,බලංගොඩ.452287364
ශ්‍රී සාංඝිකාරාමය,යටිපව්ව,කරඳන.452265795
ශ්‍රී සාම විහාරය,ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම,පරණ දුම්රියපොළ පාර,ඇහැලියගොඩ.362258651
ශ්‍රී සාමබෝධි විහාරය,මඩලගම ජනපදය,පිටකන්ද,උඩහවුපේ,කහවත්ත712872908
ශ්‍රී සාරානාත් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,කහවත්ත,දම්බුළුවන, රත්නපුර.
ශ්‍රී සාරිපුත්ත පිරිවෙණ,හොරංගල,උඩ කරවිට,කරවිට.722384312
ශ්‍රී සිද්ධාර්ථෝදය පිරිවෙණ,ගිනිහිරිය,කරංගොඩ, රත්නපුර.0452222095 / 0712416894
ශ්‍රී සිරි නන්දාරාමය,කොටනකන්ද,වැද්දාගල, කලවාන.718482562
ශ්‍රී සිවංකර ගල්ලෙන් විහාරය,උඩ එරබද්ද,දෑල.721939324
ශ්‍රී සුගතවර්ධනාරාමය,තුත්තිරිපිටිය,නිවිතිගල.452279536
ශ්‍රී සුගතාරාම පුරාණ විහාරය,කැන්දන්ගමුව,පහළගම,ඇහැලියගොඩ776700374
ශ්‍රී සුගතාරාම පුරාණ විහාරය,අටවක්වෙල,පින්නවල,බලංගොඩ.779259325
ශ්‍රී සුගතාරාමය,ඉඩංගොඩ,කිරිඇල්ල.0452265988 / 0712366225
ශ්‍රී සුගතාරාමය,හල්වින්න,ඉඹුල්පේ,බලංගොඩ.0454936264 / 0714989721
ශ්‍රී සුගුණ දර්ශනාරාමය,මැටිහක්වල, ඕපනායක.453467052
ශ්‍රී සුදර්මාරාමය,වත්තහේන,නිවිතිගල.0453450515 / 0718018084
ශ්‍රී සුදර්ශන බිම්බාරාමය,පනාවල,අටකලන්පන්න.718437594
ශ්‍රී සුදර්ශන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාය,බොරන්ජමුව,පින්නවල.453452309
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය,ඉහල ගලගම,බෙලිහුල්ඔය.453451683
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරය,නිරිඇල්ල,උඩනිරිඇල්ල, රත්නපුර.0453450851 / 0718541680
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරය,කෑල්ලගම,කොළොන්න.0453455180 / 0779826511
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,වයි.එස්.එස්.,බිංගලයාය.473489138
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,ගැටහැත්ත.362231363
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,අකරැල්ල, ඕපනායක.457927014
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,එපිටවල,කිරිඇල්ල.452265952
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,මුත්තෙට්ටුපොල,පල්ලෙබැද්ද773248547
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,තුඹගොඩ,බලංගොඩ.452287135
ශ්‍රී සුධම්මාරාමය,කොහොඔකැටිය,ගල්පාය,පල්ලෙබැද්ද.713567098
ශ්‍රී සුධර්මාරාම පිරිවෙණ,වැද්දාගල,කලවාන.0452255789 / 0718674809
ශ්‍රී සුධර්මාරාම පුරාණ විහාරය,තෝරගල,පදලංගල.473484264
ශ්‍රී සුධර්මාරාමය,ඉහළ මණ්ඩාවෙල,ඕළුගංතොට,බලංගොඩ.453461303
ශ්‍රී සුධර්මාරාමය,වරායය,ගොඩකවෙල.453450315
ශ්‍රී සුධර්මෝදය පිරිවෙණ,බලංගොඩ පාර,පැල්මඩුල්ල.452274359
ශ්‍රී සුනන්දාරාම පිරිවෙන් විහාරස්ථානය,බුලත්ගම,බලංගොඩ.452286402
ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරය,කස්තානගහවත්ත, උල්ලිඳුවාව.414917167
ශ්‍රී සුනන්දාරාමය,කණබැදිආර,ඇඹිලිපිටිය.710432487
ශ්‍රී සුනන්දාරාමය,මුරුතැංගල,ගැටහැත්ත.363362752
ශ්‍රී සුනන්දාරාමය,පඹගොල්ල,පින්නවල,බලංගොඩ.771186650
ශ්‍රී සුනන්දාරාමය,රඹුක,රක්වාන.713666305
ශ්‍රී සුනන්දාරාමය,මාදම්පේ,අටකලන්පන්න.452273178
ශ්‍රී සුනන්දාරාමය,කොළඹගම,නිවිතිගල.453460254
ශ්‍රී සුනේත්‍රාදේවි පුරාණ රජමහා විහාරය,යක්හිදෙහිවත්ත,නිවිතිගල.0452279022 / 0718300534
ශ්‍රී සුනේත්‍රාරාමය,පෙතියකන්ද,කුඩව,කලවාන.714496553
ශ්‍රී සුබෝධාරාමය,නාගොඩ,දොඩම්පේ.0770588054 / 0452262791
ශ්‍රී සුමංගලාරාමය,නාපාවල,ගැටහැත්ත.362232683
ශ්‍රී සුමංගලාරාමය,ජනාවාසය,හංගමුව, රත්නපුර.0711931203 / 0718254832
ශ්‍රී සුමංගලාරාමය,දඹේමඩ,හල්වින්න , ගොඩකවෙල.455677805
ශ්‍රී සුමණාරාම රජමහා විහාරය,පහලමද්දෙගම,පින්නවල,බලංගොඩ.713774748
ශ්‍රී සුමන ගල්ලෙන් විහාරය,දකුණු කුකුළේගම,කලවාන.718268274
ශ්‍රී සුමන නන්දනාරාමය,පලාවෙල,උඩනිරිඇල්ල , රත්නපුර.0453455845 / 0718300877
ශ්‍රී සුමන රජමහා විහාරය,බොල්තුඹේ,පින්නවල,බලංගොඩ.725260233
ශ්‍රී සුමන විහාරය,පල්ලෙගෙදර,කරංගොඩ, රත්නපුර.0452232508 / 0718165254
ශ්‍රී සුමනගිරි විහාරය,කෝට්ටගොඩ,අළුත්නුවර,ඉඹුල්පෙ.752680230
ශ්‍රී සුමනගිරි විහාරය,මානික්කවත්ත,රක්වාන.719548530
ශ්‍රී සුමනගිරි විහාරය,හල්පාවල,පනාවැන්න,කහවත්ත.722427767
ශ්‍රී සුමනතිස්සාරාමය,ශ්‍රී විපුලඥාණ මාවත,ඇහැලියගොඩ.0362258348 / 0711857004
ශ්‍රී සුමනතිස්සාරාමය,ශ්‍රී ගොඩකුඹුර,ඇන්දාන, කහවත්ත.0453602405 / 0177900620
ශ්‍රී සුමනසාර විවේකාශ්‍රමය,ගඟලගමුව,වැද්දාගල, කලවාන.712011989
ශ්‍රී සුමනාරාම විහාරය,උතුරු කරඳන,කලටුවාව.714970501
ශ්‍රී සුමනාරාමයකිරිඅතුල,හේන්යාය,පහල නැදුරණ,ඇරෑපොල.778634533
ශ්‍රී සුමනාරාමය,අරූපෝරුව,අයගම452250085
ශ්‍රී සුමනාරාමය,දෙනගම,ඉඹුල්පෙ.775347030
ශ්‍රී සුමනාරාමය,අමුවල,හංගමුව, රත්නපුර.452232155
ශ්‍රී සුමනාරාමය,වැල්කේණියාය,ගොඩකවෙල.775888165
ශ්‍රී සුමනාරාමය,පාතකඩ,පැල්මඩුල්ල.714408876
ශ්‍රී සුමනාරාමය,දෙල්වලකන්ද,රංවල,ගොඩකවෙල.716944549
ශ්‍රී සුමිත්‍රාරාමය,යටාගර,වටාපොත,නිවිතිගල.712576776
ශ්‍රී සුමේධ අරණ්‍ය සේනාසනය,03 කණුව,පනාමුර පාර,ඇඹිලිපිටිය.473476806
ශ්‍රී සුවිසුද්ධාරාමය,පහළගලගම,බෙලිහුල්ඔය.714396203
ශ්‍රී සුවිසුද්ධාරාමය,මොරහැල,බලංගොඩ.771186650
ශ්‍රී සුවිසුද්ධාරාමය,ඇමටියගොඩ,ගොඩකවෙල.714424022
ශ්‍රී සුවිසුද්ධාරාමය,බිබිලේගම,ගොඩකවෙල.453463471
ශ්‍රී සූරියකන්ද බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,වෙලන්ගල්ල පාර,දෙහිගහපිටිය, අවිස්සාවේල්ල.362230467
ශ්‍රී හත්බෝධි අරණ්‍ය සේනාසනය,වැලිපතයාය,පනාමුර.713262460
ශ්‍රී හත්බෝධි විහාරය,ජාතුවන්ගොඩ,කලවාන.
ශ්‍රීජයබෝදාරාම විහාරය,උඩුරංචමඩම,කොළඹගෙආර.
සංඛපාල රජමහා විහාරය,සංඛපාල,කොළඹගෙආර.718437922
සත්ජන කේන්ද්‍රය,කුරුගම්මෝදර,කිරිඇල්ල.712684474
සත්බෝධි විහාරය,බොරාල,පැල්මඩුල්ල.712314667
සත්සති භාවනා මධ්‍යස්ථානය,වෑගපිටිය,මොරහැල,බලංගොඩ.
සමථ විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,හපුගස්තැන්න,ගල්ලැල්ල.රත්නපුර.
සමනල ආරණ්‍ය සේනාසනය,හෙලකන්ද,මස්සැන්න,බලංගොඩ.455772816
සමන්තකූඨ ශ්‍රී දර්ශනාරාමය,නො.02,නිව් පිංකන්ද, පිංකන්ද,කරවිට.717546001
සමාධි ආරණ්‍ය සේනාසනයහෝප්වෙල්,අළුපොල,වේවැල්වත්ත,රත්නපුර766181541
සමාධි විහාරස්ථානය,100 කණුව,ඇඹිලිපිටිය.718298574
සම්බෝධි විහාරය,බටුගෙදර,රත්නපුර.452230890
සම්බෝධි විහාරය,සන්නස්ගම,පැල්මඩුල්ල.454916311
සම්මාජීව බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය ,මිතුරු මිතුරෝ,රිල්හේන, පැල්මඩුල්ල.452274363
සසිරිගල විහාරස්ථානයතැන්නපිටහේන,බටතොට,කුරුවිට077-8017681
සිංහරාජ ප්‍රාන්ත ආරණ්‍ය සේනාසනයකඩමුදුන, බුළුතොට045 2224388
සිරි අශෝකාරාමය,සමනළගම,අමුපිටිය,ඉඹුල්පේ.453463926
සිරි ඛෙත්තාරාමය,සීලගම,බෙලිහුල්ඔය.712873544
සිරි ඛෙත්තාරාමය,ඉඩංගොඩ,පැල්මඩුල්ල.777520032
සිරි ගුණානන්දාරාමය,තුංකම,ඇඹිලිපිටිය.472230742
සිරි ජනනන්දනාරාමය,අගලගම,සීලගම,බෙලිහුල්ඔය.713238243
සිරි ජනරංජනාරාමය,සමන්තැන්න,තෝරවෙලකන්ද, බලංගොඩ.453451658
සිරි දුමින්දාරාමය,වටවල,මුල්ගම,බලංගොඩ.457926277
සිරි නන්දාරාමය,කිතුල්පේ,කුරුවිට.0715739467 / 0714950358
සිරි නිවාසාරාමය,අගලේකුඹුර,ඉඹුලාමුර,බලංගොඩ.453453600
සිරි බෝධිරාජාරාමය,සමනළගම,මිදලන,පැල්මඩුල්ල.453460541
සිරි මහින්දාරාමය,මාදොළ,ඕපනායක.714431159
සිරි මහින්දාරාමය,දන්දෙනිය, ඕපනායක.453469210
සිරි වජිරවංශාරාමය,නොරගල්වත්ත උඩ කොටස, ඉඳුරහේන,නිවිතිගල.716879428
සිරි විජය තෙන්නකෝන් මුදලින්දාරාමය,විකිලිය,බලංගොඩ.452289440
සිරි විජයාරාමය,ඕපනායක.452270411
සිරි විරසුන්දරාරාමය,බලගහමුල,බලංගොඩ.452287354
සිරි විවේකාරාමය,පඹහේන,පැල්වාඩිය.776761958
සිරි විසුද්ධාරාමයමුවගම,රත්නපුර.452222035
සිරි සඳහම් සමාධි සෙවණ,මාරපන,මාවුදැල්ල,රත්නපුර.453607552
සිරි සමන් ගල්ලෙන් විහාරයනො. 02, නිව් පිංකන්ද,කරවිට, උඩ කරවිට.0453451602 / 0719489386
සිරි සමන්ගිරි සුදර්ශනාරාමය,සමනලවත්ත,මස්සැන්න,බලංගොඩ.
සිරි සිද්ධාර්ථ ජන්ම ජයන්ති බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,තුඹතැන්න,හල්පේ,බෙලිහුල්ඔය.455683486
සිරි සුගත විහාරය,දකුණු පනාවැන්න,කහවත්ත.716779009
සිරි සුනන්දාරාමය,හිඟුරහේන,ගැටහැත්ත.0714166094 / 0773166842
සිරි සුනන්දාරාමය,කුඩුමීරිය,වැද්දාගල,කලවාන.775957527
සිරි සුමන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,හෙමින්පෝට් වත්ත,පරකඩුව.363361718
සිරි සුමනාරාමය,එරබද්ද,දෑල.453454861
සිරිනාග පුරාණ රජමහා විහාරය,තිබොල්කැටිය, කොළඹගෙආර472233280
සුදර්ශන ගල්ලෙන් පුරාණ රජමහා විහාරය,අංක 23,පුහුල්යාය,වැලිපතයාය, බලංගොඩ.
සුදර්ශනාරාමය,කෝමාරික,කොළඹගෙආර.
සුරියඇල්ල ආරණ්‍ය සේනාසනය,දෙයියන්නේගම, රත්නපුර.716593871
සුවිනීතා අරණ්‍ය සේනාසනය,වල්ලුණුමඩ,පනාමුර,ඇඹිලිපිටිය.
සෝමාදේවී රජමහා විහාරය,ලෙන්දර,වැලිගෙපොල.453451034
සෝමානන්දනාරාමය,කොඩිගල්කන්ද,මහයාය,ජදුර,පනාමුර.475728341
ස්වර්ණගිරි විහාරය,මධුරප්පුලිකන්ද,කුට්ටාපිටිය, පැල්මඩුල්ල.453462263
හංසගිරි විහාරය,හේන්යාය,ගලුකගම,හිදැල්ලන,රත්නපුර.0767207499 / 0770276100
හත්බෝධි විහාරය,ඌරුපැරැත්ත,පදලංගල.473489125

ඉහත විහාරස්ථාන නාමාවලියේ තොරතුරු නිවැරදි/යාවත්කාලින කිරිම සහ නව විහාරස්ථානයක තොරතුරු නාමාවලියට ඇතුලත් කිරීම ඔබට සිදුකල හැක. පහත බොත්තම ඔබන්න.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ ආගමික ස්ථාන නාමාවලිය

ඔබට අවශ්‍ය දිස්ත්‍රික්කය සිතියමේ තෝරන්න. නොඑසේනම් පහතින් අදාල දිස්ත්‍රික්කයේ නම මත ක්ලික් කරන්න.

අඩුපහසුකම් සහිත බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන – [page_title]

පහත පිංකම්  වලට ඔබට දායකත්වය දැක්විය හැක. මෙම පිංකම්  පිළිබඳව වැඩි විස්තර ඉදිරියේදී පළ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩි විස්තර දැනගැනීමට අදාල විහාරස්ථානයේ වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වන්න.

බලගොඩ සුනන්දාරාම විහාරස්ථානයට අවශ්‍යව ඇත්තේ ලිදක් නොමැත ලිදක් කපා මොටර් කරන්නේනම් බොහොම පිං සිදු වෙනවා

බලගොඩ සුනන්දාරාම විහාරස්ථානයට අවශ්‍යව ඇත්තේ ලිදක් නොමැත ලිදක් කපා මොටර් කරන්නේනම් බොහොම පිං සිදු වෙනවා

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බද්දේගමට අයත්වන බලගොඩ ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරය එම ව්හරාය ඉතමත් පැරණි ව්හාරයකි එම ව්හාරයට අවශ්‍යව ඇත්තේ ලිදක් කපා ලිද මොටර් කර සංඝ ශාලාවට අවශ්‍යව ඇති ටයිල් කැට කවුරු හො පින් වන්ත දයක මහත්මියක් හො මහතාමයක් එම අවශ්‍යව ඇති දෙවල්...

read more
ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ බෝධි ප්‍රාකාරය  ඉදිකිරීම

ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ බෝධි ප්‍රාකාරය ඉදිකිරීම

ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ බෝධි ප්‍රාකාරය  ඉදිකිරීම සඳහා ඔබ සැමගේ කාරුණික සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙමු. ආධාර සඳහා ගිණුම් අංකය: 8470027856 කොමර්ෂල් බැංකුව කිරුළපන ශාඛාව පුජ්‍ය හිනිදුම ධම්මඖෂධ හිමි පන්සලේ නම ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරය...

read more
දහම් පාසල් ඩෙස් පුටු සාදා ගැනීමට ආධාර සඳහා

දහම් පාසල් ඩෙස් පුටු සාදා ගැනීමට ආධාර සඳහා

පින් කැමති ඔබටත්..... දින්නං සුඛ ඵලං හොති   නාදින්නං හොති තංථතා    චොරා හරන්ති රජානෝ     අග්ගි ඪාහාති නස්සති. දෙන ලද දෙය සැප පිණිස වෙයි. නොදුන් දෙය අර්ථ රහිත ය. නොදුන් දෙය  සොර කම් කරයි ද ගින්නෙන් විනාශ වී යන්නේ ය (දෙන ලද ද එයින් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙයි...

read more

සමාජසත්කාර පිංකම් – [page_title]

ෆේස්බුක් මිතුරන්ගේ උදව්වෙන් සමාජසත්කාර.lk  පදනම විසින් දීප ව්‍යාප්තව  සිදුකරන ලද පිංකම් පහත දක්වා ඇත. සාමාන්‍යයෙන් මසකට පිංකම් 20-50ත් අතර ප්‍රමාණයක්, එනම් වසරකට පිංකම් 240-600ක් අතර ප්‍රමාණයක් අප විසින් සිදුකරනු ලබයි. ඔබත් එකතු වෙන්න කැමතිනම් www.samajasathkara.lk  වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වන්න. නොඑසේනම් 0701 10 10 10 අංකයට කතා කරන්න. 

ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ බෝධි ප්‍රාකාරය  ඉදිකිරීම

ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ බෝධි ප්‍රාකාරය ඉදිකිරීම

ගාල්ල හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ බෝධි ප්‍රාකාරය  ඉදිකිරීම සඳහා ඔබ සැමගේ කාරුණික සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙමු. ආධාර සඳහා ගිණුම් අංකය: 8470027856 කොමර්ෂල් බැංකුව කිරුළපන ශාඛාව පුජ්‍ය හිනිදුම ධම්මඖෂධ හිමි පන්සලේ නම ගාල්ල...

read more
දහම් පාසල් ඩෙස් පුටු සාදා ගැනීමට ආධාර සඳහා

දහම් පාසල් ඩෙස් පුටු සාදා ගැනීමට ආධාර සඳහා

පින් කැමති ඔබටත්..... දින්නං සුඛ ඵලං හොති   නාදින්නං හොති තංථතා    චොරා හරන්ති රජානෝ     අග්ගි ඪාහාති නස්සති. දෙන ලද දෙය සැප පිණිස වෙයි. නොදුන් දෙය අර්ථ රහිත ය. නොදුන් දෙය  සොර කම් කරයි ද ගින්නෙන් විනාශ වී යන්නේ ය (දෙන...

read more
ගාල්ල උළුවිටිකේ හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ නව ධර්ම ශාලාවවේ වැඩ අවසාන කිරීමට ආධාර කරන්න

ගාල්ල උළුවිටිකේ හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ නව ධර්ම ශාලාවවේ වැඩ අවසාන කිරීමට ආධාර කරන්න

ගාල්ල උළුවිටිකේ හොලුවාගොඩ දේවගිරි පුරාණ විහාරයේ නව ධර්ම ශාලාව සහ සංඝාවාස කුටි වලින් යුක්ත තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදී කිරීම අවසාන කිරීම සඳහා ඔබ සැමගේ කාරුණික සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙමු. ආධාර සඳහා ගිණුම් අංකය : 8470027856...

read more

මෙම වෙබ් අඩවිය සමාජජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ බෙදාහරින්න…